Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

334 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Alle
30 december 2019 - 18 februari 2020
Het bericht dat niemand precies weet hoeveel nieuwe leraren de zware opleiding tot juf of meester op de basisschool voor zij-instromers heeft opgeleverd
Kirsten van den Hul (PvdA)
Arie Slob (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)
19 december 2019 - 4 februari 2020
Het bericht ‘Islamitisch onderwijs groeit: aantal leerlingen in tien jaar tijd met 60 procent toegenomen’
Rudmer Heerema (VVD)
Arie Slob (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)
16 december 2019 - 6 juli 2020
Het bericht dat dertig leerlingen uit het speciaal basisonderwijs noodgedwongen ondergebracht worden bij reguliere basisscholen
Kirsten van den Hul (PvdA), Lisa Westerveld (GL), Peter Kwint
Arie Slob (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)
12 december 2019 - 17 januari 2020
De stevige impact van armoede op leerlingen in het basisonderwijs
Kirsten van den Hul (PvdA), Gijs van Dijk (PvdA)
Tamara van Ark (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD), Arie Slob (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)
6 december 2019 - 17 januari 2020
Het bericht ‘De stagiair is vogelvrij’
Roelof Bisschop (SGP)
Arie Slob (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU), Ingrid van Engelshoven (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (D66)
28 november 2019 - 18 februari 2020
De 5-daagse sluiting van zestien basisscholen als gevolg van het lerarentekort
Kirsten van den Hul (PvdA)
Arie Slob (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)
25 november 2019 - 4 februari 2020
Het slechter presteren van kinderen als gevolg van het lerarentekort
Kirsten van den Hul (PvdA)
Arie Slob (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)
14 november 2019 - 2 december 2019
Schoolboeken en ander lesmateriaal waarin veel minder vrouwen dan mannen staan en relatief weinig personages met een niet-westerse naam
Kirsten van den Hul (PvdA)
Arie Slob (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU), Ingrid van Engelshoven (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (D66)
11 oktober 2019 - 13 november 2019
De stijgende reserves bij samenwerkingsverbanden
Lisa Westerveld (GL)
Arie Slob (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)
3 oktober 2019 - 30 oktober 2019
Schoolkassa van ParnasSys
Peter Kwint , Lisa Westerveld (GL)
Arie Slob (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)
16 september 2019 - 18 november 2019
Het slechter presteren van kinderen als gevolg van het lerarentekort
Kirsten van den Hul (PvdA)
Arie Slob (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)
9 september 2019 - 8 oktober 2019
Shell’s kindermarketingfestival Generation Discover 2019
Lammert van Raan (PvdD)
Eric Wiebes (minister economische zaken) (VVD), Ingrid van Engelshoven (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (D66)
26 augustus 2019 - 2 oktober 2019
Het bericht dat er veel maatregelen worden genomen, maar er nog lang niet genoeg leraren zijn
Peter Kwint
Arie Slob (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)
15 augustus 2019 - 5 september 2019
Het bericht dat er grote verschillen zijn in financiële steun die scholieren krijgen voor digitale middelen
Peter Kwint , Lisa Westerveld (GL)
Arie Slob (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)
5 augustus 2019 - 26 augustus 2019
Het bericht dat bijlesscholen de zomerklandizie zien toenemen
Peter Kwint
Arie Slob (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)
5 augustus 2019 - 26 augustus 2019
Het toenemend aantal basisschoolleerlingen dat bijlessen volgt als gevolg van het lerarentekort
Kirsten van den Hul (PvdA)
Arie Slob (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)
13 juni 2019 - 4 juli 2019
Het onderwijsboek Geobas 7
Farid Azarkan (DENK)
Arie Slob (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)
29 mei 2019 - 1 juli 2019
Het artikel ‘Kan ik meer verdienen met hetzelfde werk in het PO?’
Rudmer Heerema (VVD)
Arie Slob (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)
27 mei 2019 - 19 juni 2019
De uitvoering van de motie Van den Hul c.s. (35 000 VIII, nr. 173) inzake het inzichtelijk maken van de ruimtebrief
Kirsten van den Hul (PvdA), Lisa Westerveld (GL), Peter Kwint , Paul van Meenen (D66)
Kajsa Ollongren (viceminister-president , minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (D66), Arie Slob (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)
8 mei 2019 - 19 juni 2019
Leerlingen op basisscholen in achterstandswijken die massaal kampen met problemen bij taal en leren, concentratieproblemen en ouders die hun kinderen vaak niet kunnen helpen
Kirsten van den Hul (PvdA)
Arie Slob (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)