Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

322 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Alle
26 augustus 2019 - 2 oktober 2019
Het bericht dat er veel maatregelen worden genomen, maar er nog lang niet genoeg leraren zijn
Peter Kwint
Arie Slob (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)
15 augustus 2019 - 5 september 2019
Het bericht dat er grote verschillen zijn in financiële steun die scholieren krijgen voor digitale middelen
Peter Kwint , Lisa Westerveld (GL)
Arie Slob (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)
5 augustus 2019 - 26 augustus 2019
Het bericht dat bijlesscholen de zomerklandizie zien toenemen
Peter Kwint
Arie Slob (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)
5 augustus 2019 - 26 augustus 2019
Het toenemend aantal basisschoolleerlingen dat bijlessen volgt als gevolg van het lerarentekort
Kirsten van den Hul (PvdA)
Arie Slob (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)
13 juni 2019 - 4 juli 2019
Het onderwijsboek Geobas 7
Farid Azarkan (DENK)
Arie Slob (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)
29 mei 2019 - 1 juli 2019
Het artikel ‘Kan ik meer verdienen met hetzelfde werk in het PO?’
Rudmer Heerema (VVD)
Arie Slob (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)
27 mei 2019 - 19 juni 2019
De uitvoering van de motie Van den Hul c.s. (35 000 VIII, nr. 173) inzake het inzichtelijk maken van de ruimtebrief
Peter Kwint , Kirsten van den Hul (PvdA), Lisa Westerveld (GL), Paul van Meenen (D66)
Kajsa Ollongren (viceminister-president , minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (D66), Arie Slob (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)
8 mei 2019 - 19 juni 2019
Leerlingen op basisscholen in achterstandswijken die massaal kampen met problemen bij taal en leren, concentratieproblemen en ouders die hun kinderen vaak niet kunnen helpen
Kirsten van den Hul (PvdA)
Arie Slob (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)
17 april 2019 - 29 mei 2019
Het bericht dat er op basisschool de Stelaertshoeve in Tilburg door de GGD voorlichting wordt gegeven over de ramadan
Hayke Veldman (VVD), Bente Becker (VVD)
Wouter Koolmees (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (D66), Paul Blokhuis (staatssecretaris volksgezondheid, welzijn en sport) (CU)
16 april 2019 - 2 juli 2019
Het bericht dat er op een basisschool in Tilburg ramadanvoorlichting wordt gegeven aan kinderen door de GGD
Machiel de Graaf (PVV), Geert Wilders (PVV), Harm Beertema (PVV)
Wouter Koolmees (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (D66)
11 april 2019 - 24 juni 2019
Het bericht dat het basisonderwijs het meest seizoengevoelige beroep in de Werkloosheidswet (WW) is
Paul van Meenen (D66)
Arie Slob (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU), Wouter Koolmees (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (D66)
20 maart 2019 - 9 april 2019
Het opdoeken van groep 8 als gevolg van het lerarentekort in Leiden
Kirsten van den Hul (PvdA)
Arie Slob (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)
18 maart 2019 - 9 april 2019
‘Reclame’ op school die tot dure jeugdhulp leidt
René Peters (CDA)
Hugo de Jonge (viceminister-president , minister volksgezondheid, welzijn en sport) (CDA)
15 maart 2019 - 19 april 2019
Fors grotere voorziening groot onderhoud scholen
Michel Rog (CDA)
Arie Slob (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)
15 maart 2019 - 10 april 2019
Het onderwijs in het Fries
Harry van der Molen (CDA), Michel Rog (CDA)
Kajsa Ollongren (viceminister-president , minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (D66), Arie Slob (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)
22 januari 2019 - 18 februari 2019
De uitreiking van de Excellentere Predicaten van het LAKS
Lisa Westerveld (GL)
Arie Slob (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)
30 november 2018 - 17 januari 2019
Schoolkosten
Lisa Westerveld (GL)
Arie Slob (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)
30 oktober 2018 - 21 november 2018
Het bericht dat Shell kinderen wurgcontracten zou hebben laten ondertekenen
Lammert van Raan (PvdD), Christine Teunissen (PvdD)
Ingrid van Engelshoven (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (D66), Kajsa Ollongren (viceminister-president , minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (D66), Ferdinand Grapperhaus (minister justitie en veiligheid) (CDA)
23 oktober 2018 - 28 november 2018
Het bericht ‘Gezocht, oppasouder voor als de leraar ziek is’
Peter Kwint
Arie Slob (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)
18 oktober 2018 - 17 december 2018
Het bericht dat de experimentele klas voor hoogbegaafde leerlingen in Leiden (LIVE) in haar voortbestaan wordt bedreigd
Rudmer Heerema (VVD)
Arie Slob (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU), Hugo de Jonge (viceminister-president , minister volksgezondheid, welzijn en sport) (CDA)