Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

9781 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Alle
21 augustus 2020
Het bericht ‘Israël martelde verdachte Palestijnen van een NGO gesteund door Nederland’
Achraf Bouali (D66), Bram van Ojik (GL), Kirsten van den Hul (PvdA), Sadet Karabulut (SP)
Sigrid Kaag (minister zonder portefeuille buitenlandse zaken) (D66), Stef Blok (minister buitenlandse zaken) (VVD)
20 augustus 2020
Het al dan niet verplicht dragen van mondkapjes in het leerlingenvervoer
Joba van den Berg-Jansen (CDA), Michel Rog (CDA)
Arie Slob (minister zonder portefeuille onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU), Hugo de Jonge (viceminister-president , minister volksgezondheid, welzijn en sport) (CDA)
20 augustus 2020
Het bericht ‘Ook kunstenaars in Oost-Nederland hekelen scheve verdeling kunstsubsidies’
Corinne Ellemeet (GL), Niels van den Berge (GL)
Ingrid van Engelshoven (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (D66)
20 augustus 2020 - 2 september 2020
Het bericht dat Doekle Terpstra voorzitter is van het nieuwe coördinatieteam ventilatie op scholen
Paul van Meenen (D66)
Arie Slob (minister zonder portefeuille onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)
18 augustus 2020 - 28 augustus 2020
De polymerase chain reaction-test (PCR-test)
Wybren van Haga (FvD)
Hugo de Jonge (viceminister-president , minister volksgezondheid, welzijn en sport) (CDA)
17 augustus 2020
De toename van dakloosheid door de kostendelersnorm
Jasper van Dijk (SP)
Paul Blokhuis (staatssecretaris volksgezondheid, welzijn en sport) (CU), Bas van 't Wout (VVD)
17 augustus 2020
Ventilatiesystemen in schoolgebouwen
Peter Kwint (SP), Maarten Hijink (SP)
Arie Slob (minister zonder portefeuille onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU), Hugo de Jonge (viceminister-president , minister volksgezondheid, welzijn en sport) (CDA)
17 augustus 2020
Het niet voldoen aan de zorgplicht jegens gedetineerden in verband met bescherming tegen het COVID-19 virus
Michiel van Nispen (SP)
Sander Dekker (minister zonder portefeuille veiligheid en justitie) (VVD)
14 augustus 2020
Het olielek bij de kust van Mauritius
Tom van den Nieuwenhuijzen-Wittens (GL), Suzanne Kröger (GL)
Sigrid Kaag (minister zonder portefeuille buitenlandse zaken) (D66), Cora van Nieuwenhuizen (minister infrastructuur en milieu) (VVD)
14 augustus 2020 - 9 september 2020
Het bericht dat de grootste vervuilers amper betalen aan klimaatbeleid
Sandra Beckerman (SP)
Eric Wiebes (minister economische zaken) (VVD)
12 augustus 2020 - 4 september 2020
Het bericht ‘Platteland als wisselgeld’
Barry Madlener (PVV)
Carola Schouten (viceminister-president , minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
12 augustus 2020 - 27 augustus 2020
Het artikel ‘Kinderopvang boos over uitstel toelating nieuwe Stint’?
Rutger Schonis (D66)
Cora van Nieuwenhuizen (minister infrastructuur en milieu) (VVD)
12 augustus 2020 - 31 augustus 2020
De verdrinkingen deze zomer en de financiële problemen bij de Reddingsbrigade
Michiel van Nispen (SP)
Tamara van Ark (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
12 augustus 2020
De berichtten ‘De Lugt' ‘Neonics-dossier bieten moet terug op tafel’ en ‘Ook Duitse bietentelers eisen derogatie neonics’?
Helma Lodders (VVD)
Carola Schouten (viceminister-president , minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
12 augustus 2020 - 31 augustus 2020
Het bericht dat de brandweer een woonzorgcentrum moest koelen vanwege de hitte
Henk van Gerven (SP)
Hugo de Jonge (viceminister-president , minister volksgezondheid, welzijn en sport) (CDA)
12 augustus 2020
De werkwijze van taxateurs
Henk Nijboer (PvdA)
Kajsa Ollongren (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (D66), Wopke Hoekstra (minister financiën) (CDA)
11 augustus 2020
Het bericht ‘Chaos bij taskforce asielaanvragen’
Maarten Groothuizen (D66)
Ankie Broekers-Knol (staatssecretaris veiligheid en justitie) (VVD)
11 augustus 2020
Het bericht ‘EU-hof: Amerikaanse privacybescherming onvoldoende’
Helma Lodders (VVD)
Wopke Hoekstra (minister financiën) (CDA), Hans Vijlbrief (staatssecretaris financiën) (D66)
11 augustus 2020 - 1 september 2020
De financiële belangen van testlabs van medisch-microbiologen
Henk van Gerven (SP), Lilian Marijnissen (SP)
Hugo de Jonge (viceminister-president , minister volksgezondheid, welzijn en sport) (CDA)
10 augustus 2020 - 1 september 2020
De tijdens de persconferentie de dato 6 augustus 2020 aangekondigde aanvullende maatregelen voor studenten- en studieverenigingen.
Wybren van Haga (FvD)
Hugo de Jonge (viceminister-president , minister volksgezondheid, welzijn en sport) (CDA)