Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

945 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Alle
1 augustus 2012 - 22 augustus 2012
Verwestering als verblijfsgrond voor een Somalische vluchteling
Tofik Dibi (GL)
Leers
1 augustus 2012 - 22 augustus 2012
Het asielbeleid voor Somaliërs
Harry van Bommel , Sharon Gesthuizen (SP)
Leers
31 juli 2012 - 20 augustus 2012
De groep Somaliërs die weigert ons land te verlaten
Joram van Klaveren (PVV)
Leers
30 juli 2012 - 15 augustus 2012
Het bericht 'Syrische asielzoekers eisen duidelijkheid'
Sharon Dijksma (PvdA), Gerard Schouw (D66), Sharon Gesthuizen (SP), Tofik Dibi (GL), Joël Voordewind (CU), Marianne Thieme (PvdD)
Leers
23 juli 2012 - 15 augustus 2012
Het bericht dat vreemdelingen ten onrechte vastzitten op Schiphol
Sharon Gesthuizen (SP)
Leers
23 juli 2012 - 6 augustus 2012
Het niet terug kunnen sturen van Somaliërs
Sietse Fritsma (PVV)
Leers
20 juli 2012 - 6 augustus 2012
Het niet terug kunnen sturen van Somaliërs
Geert Wilders (PVV), Sietse Fritsma (PVV)
Leers
20 juli 2012 - 22 augustus 2012
In reactie op Kamerstuk 30 573, nr. 108 om de leges voor langdurig ingezeten derdelanders te verlagen naar 130 euro
Tofik Dibi (GL)
Leers
18 juli 2012 - 6 augustus 2012
De uitspraak van de Raad van State als gevolg waarvan geen Somalische uitgeprocedeerde asielzoekers meer kunnen worden uitgezet naar Somalië
Sharon Dijksma (PvdA)
Leers
17 juli 2012 - 24 augustus 2012
De werkloosheid onder allochtone jongeren dramatische vormen aanneemt
Geert Wilders (PVV), Joram van Klaveren (PVV), Léon de Jong (PVV)
Henk Kamp (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD), Leers
17 juli 2012 - 30 juli 2012
De zoveelste gekkigheden van Eurocommissaris Malmström inzake immigratie
Sietse Fritsma (PVV), Geert Wilders (PVV)
Leers
13 juli 2012 - 21 augustus 2012
De cijfers van Eurostat waaruit is gebleken dat Nederland ruim twee keer zoveel asielaanvragen inwilligt dan het gemiddelde van Europese lidstaten
Cora van Nieuwenhuizen (VVD)
Leers
11 juli 2012 - 4 september 2012
Het recht op onderwijs voor asielzoekers van 18 jaar en ouder.
Gerard Schouw (D66)
Leers , Marja van Bijsterveldt (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)
5 juli 2012 - 17 juli 2012
Het bericht dat Belgische artsen frauderen met dossiers van asielzoekers
Cora van Nieuwenhuizen (VVD)
Leers
19 juni 2012 - 11 september 2012
Het stopzetten van de behandeling van alle verblijfsaanvragen door Iraanse vreemdelingen
Jasper van Dijk , Sharon Gesthuizen (SP), Harry van Bommel (SP)
Marja van Bijsterveldt (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA), Leers , Uri Rosenthal (minister buitenlandse zaken) (VVD)
18 juni 2012 - 19 juli 2012
Het bericht dat Europa de deur open zet
Cora van Nieuwenhuizen (VVD)
Leers
13 juni 2012 - 19 juli 2012
Het bericht dat de EU de deur open zet voor vele vreemdelingen
Sietse Fritsma (PVV), Louis Bontes (PVV), Geert Wilders (PVV)
Knapen (CDA) , Leers
8 juni 2012 - 9 juli 2012
De overwegingen van de GGD bij het keuren van uitgeprocedeerde asielzoekers
Tofik Dibi (GL), Linda Voortman (GL)
Leers , Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
31 mei 2012 - 26 juni 2012
Het bericht dat asielzoekers bij de IND geen eerlijke kans krijgen
Sharon Dijksma (PvdA)
Leers
29 mei 2012 - 5 juli 2012
Het bericht over zelfdoding onder Hindostaanse meisjes
Khadija Arib (PvdA)
Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD), Marja van Bijsterveldt (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)