Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

84 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Alle
16 november 2011 - 30 november 2011
Commissarissen die de beperking in de Wet bestuur en toezicht aan het aantal toezichthoudende functies proberen te omzeilen
Pierre Heijnen (PvdA)
14 november 2011 - 14 november 2011
De informatieverstrekking over de prijzen van ID-kaarten per 1 januari 2012
Pierre Heijnen (PvdA)
Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
28 oktober 2011 - 7 november 2011
Bemoeienis van het college van B en W van Roermond bij de verkoop van een gevangenis en rechtbank
Ger Koopmans (CDA), Ronald van Raak , Gerard Schouw (D66), Pierre Heijnen (PvdA)
Frans Weekers (staatssecretaris financiën) (VVD)
14 oktober 2011 - 28 november 2011
De wenselijkheid van schatkistbankieren voor decentrale overheden
Pierre Heijnen (PvdA), Ed Groot (PvdA)
Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
7 oktober 2011 - 7 november 2011
De forse toename van de toeristenbelasting en legeskosten vergunningen
Pierre Heijnen (PvdA), Pauline Smeets (PvdA)
Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
22 september 2011 - 8 november 2011
De website zorgtoeslag.nl
Pierre Heijnen (PvdA), Ed Groot (PvdA)
Frans Weekers (staatssecretaris financiën) (VVD)
19 september 2011 - 27 september 2011
Grootschalige fraude door middel van DigiD met kinderopvang-, huur- of zorgtoeslagen
Ed Groot (PvdA), Pierre Heijnen (PvdA)
Frans Weekers (staatssecretaris financiën) (VVD)
16 september 2011 - 8 november 2011
Dubbelfuncties van politieke ambtsdragers
Pierre Heijnen (PvdA)
Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
31 augustus 2011 - 21 oktober 2011
De toekomstige beloning van de huidige korpschefs
Pierre Heijnen (PvdA), Attje Kuiken (PvdA)
11 augustus 2011 - 27 september 2011
Kritiek op het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP)
Pierre Heijnen (PvdA), Jeroen Recourt (PvdA)
Fred Teeven (staatssecretaris justitie en veiligheid) (VVD)
14 juli 2011 - 5 september 2011
De snelle en zorgvuldige administratieve afhandeling van een overlijden in het buitenland
Frans Timmermans (PvdA), Pierre Heijnen (PvdA)
Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
8 juli 2011 - 22 juli 2011
De informatie over grote ICT projecten bij het Rijk
Pierre Heijnen (PvdA)
Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
23 juni 2011 - 24 juni 2011
De toezeggingen aan de heer Robesin ten aanzien van ontpoldering in Zeeland
Lutz Jacobi (PvdA), Pierre Heijnen (PvdA)
Mark Rutte (minister-president , minister algemene zaken) (VVD)
21 april 2011 - 16 mei 2011
Het accres van het gemeentefonds voor de komende jaren
Pierre Heijnen (PvdA)
Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
8 april 2011 - 26 mei 2011
De rechtsbescherming van ambtenaren
Pierre Heijnen (PvdA), Mariëtte Hamer (PvdA)
Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
22 maart 2011 - 20 april 2011
Verlaging van de administratieve lasten bij de inschrijving voor de middelbare school
Metin Çelik (PvdA), Pierre Heijnen (PvdA)
Marja van Bijsterveldt (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)
15 maart 2011 - 5 april 2011
Het voornemen tot opheffing van de gemeente Millingen aan de Rijn
Pierre Heijnen (PvdA)
4 maart 2011 - 1 april 2011
Duizenden verdwenen Kamerstukken en de toegankelijkheid van parlementaire informatie
Pierre Heijnen (PvdA)
Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
18 februari 2011 - 1 april 2011
De kwaliteit van inschrijvingen in de Gemeentelijke Basis Administratie
Pierre Heijnen (PvdA), Roos Vermeij (PvdA)
Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
14 februari 2011 - 7 maart 2011
Bezuinigingen bij het Rijk
Pierre Heijnen (PvdA)
Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)