Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

70 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Alle
28 oktober 2010 - 22 november 2010
Uitval op mbo's door bezuinigingen op kinderopvang
Nine Kooiman (SP), Manja Smits (SP)
Henk Kamp (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
26 oktober 2010 - 20 december 2010
De hoge schooluitval in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo)
Manja Smits (SP)
Marja van Bijsterveldt (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)
18 oktober 2010 - 3 november 2010
Financiële problemen op basisscholen door bezuinigingen vanuit het rijk
Manja Smits (SP)
Marja van Bijsterveldt (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)
15 oktober 2010 - 8 november 2010
Het bericht dat scholen voor speciaal onderwijs in het noorden overvol zijn
Manja Smits (SP)
Marja van Bijsterveldt (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)
8 oktober 2010 - 27 oktober 2010
Commerciële huiswerkbegeleiding vanwege slecht onderwijs
Manja Smits (SP)
Marja van Bijsterveldt (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)
7 oktober 2010 - 3 november 2010
De promotiecampagne "6-daagse beroepsonderwijs"
Manja Smits (SP)
Marja van Bijsterveldt (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)
4 oktober 2010 - 29 oktober 2010
De onwerkbare bureaucratie in het onderwijs
Manja Smits (SP)
Marja van Bijsterveldt (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)
27 september 2010 - 3 december 2010
Het weigeren van onderwijs aan asielkinderen
Sharon Gesthuizen (SP), Nine Kooiman (SP), Manja Smits (SP)
27 september 2010 - 17 december 2010
Regionale Opleidingscentra die in financiële nood zitten
Manja Smits (SP)
Marja van Bijsterveldt (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)
27 september 2010 - 15 oktober 2010
Onderwijsassistenten die worden ingezet als goedkope leerkrachten
Manja Smits (SP)
André Rouvoet (CU)
21 september 2010 - 9 december 2010
Het bericht dat steeds meer kinderen en volwassenen gediagnosticeerd worden met ADHD en het gebruik van ADHD-medicatie de afgelopen vijf jaar is verdubbeld
Nine Kooiman (SP), Henk van Gerven (SP), Manja Smits (SP)
20 september 2010 - 13 oktober 2010
Problemen op het volwassenenonderwijs (VAVO) veroorzaakt door bezuinigingen
Manja Smits (SP)
Marja van Bijsterveldt (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)
14 september 2010 - 25 oktober 2010
Het verdwijnen van de enige school voor voortgezet onderwijs uit Zandvoort aan Zee
Manja Smits (SP)
Marja van Bijsterveldt (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)
14 september 2010 - 2 november 2010
Het onderzoek van Omroep Gelderland onder basisschooldirecteuren
Manja Smits (SP)
Marja van Bijsterveldt (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)
29 juli 2010
Het weigeren van toekomstige studenten door mbo-instellingen vanwege hun leeftijd
Manja Smits (SP)
27 juli 2010 - 8 september 2010
Gesjoemel met de kwaliteit in het VO en het HBO
Jasper van Dijk (SP), Manja Smits (SP)
Marja van Bijsterveldt (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)
23 juli 2010 - 27 september 2010
De dreigende sluiting van Signis locatie Zaandam en de Alexander Roozendaalschool in Purmerend
Manja Smits (SP)
André Rouvoet (viceminister-president , minister zonder portefeuille volksgezondheid, welzijn en sport, minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)
8 juli 2010 - 16 september 2010
Kosten voor schoolboeken die onterecht aan ouders worden doorberekend
Manja Smits (SP)
Marja van Bijsterveldt (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)
6 juli 2010 - 11 augustus 2010
Het bericht dat kinderen steeds slechter zwemmen
Nine Kooiman (SP), Manja Smits (SP)
André Rouvoet (viceminister-president , minister zonder portefeuille volksgezondheid, welzijn en sport, minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)
5 juli 2010 - 18 augustus 2010
Het bericht dat spijbelen een gezin de kinderbijslag kan kosten
Sadet Karabulut (SP), Manja Smits (SP), Nine Kooiman (SP)
André Rouvoet (viceminister-president , minister zonder portefeuille volksgezondheid, welzijn en sport, minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)