Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

1364 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Alle
16 november 2023 - 19 december 2023
Een nieuw azc in Alphen
Wybren van Haga (BVNL)
Eric van der Burg (staatssecretaris justitie en veiligheid) (VVD)
15 november 2023 - 17 november 2023
Dreigende huisuitzettingen van weeskinderen
Caroline van der Plas (BBB), Lisa Westerveld (GL), Pieter Grinwis (CU), Daniel Koerhuis (VVD)
Hugo de Jonge (minister zonder portefeuille binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
13 november 2023 - 6 mei 2024
Verschillende sloopprojecten
Sandra Beckerman (SP)
Hugo de Jonge (minister zonder portefeuille binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
6 november 2023 - 6 mei 2024
Verschillende sloopprojecten
Sandra Beckerman (SP)
Hugo de Jonge (minister zonder portefeuille binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
27 oktober 2023 - 19 januari 2024
Verschillende berichtgevingen over vocht en schimmelproblematiek, enkel glas, slecht uitgevoerde renovaties, foute energielabels en flexwoningen
Sandra Beckerman (SP)
Hugo de Jonge (minister zonder portefeuille binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
24 oktober 2023 - 22 december 2023
Schade in Groningen
Wybren van Haga (BVNL)
Hans Vijlbrief (staatssecretaris economische zaken) (D66)
20 oktober 2023 - 29 november 2023
De extra belasting van woningcorporaties op schadevergoedingen
Henk Nijboer (PvdA), Sandra Beckerman (SP)
Hans Vijlbrief (staatssecretaris economische zaken) (D66), Marnix van Rij (staatssecretaris financiën) (CDA)
7 september 2023 - 25 september 2023
Het bericht 'Huisbazen kunnen meer huur vragen door regels te omzeilen'
Henk Nijboer (PvdA)
Hugo de Jonge (minister zonder portefeuille binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
5 september 2023 - 29 september 2023
Het bericht ‘Gelderse woondeals dreigen te mislukken: niet door stikstof, maar door ambtenarentekort’
Peter de Groot (VVD)
Hugo de Jonge (minister zonder portefeuille binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
14 augustus 2023 - 12 september 2023
Niet-toegelaten instellingen
Sandra Beckerman (SP)
Hugo de Jonge (minister zonder portefeuille binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
11 augustus 2023 - 25 september 2023
Het bericht “Zaltbommel zet alle nieuwe bouwplannen een jaar lang in de ijskast”
Fahid Minhas (VVD), Peter de Groot (VVD)
Hugo de Jonge (minister zonder portefeuille binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
4 augustus 2023 - 4 oktober 2023
Het NRC artikel over de uitspraak van de Raad van State aangaande vleermuisbescherming en de gevolgen hiervan t.a.v. woningisolatie
Nicki Pouw-Verweij (BBB)
Hugo de Jonge (minister zonder portefeuille binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
12 juli 2023 - 25 september 2023
Het bericht ‘Kabinet blijft onvermurwbaar: geen broodnodige studentenhuizen of woningen onder vliegroute Schiphol’
Faissal Boulakjar (D66)
Hugo de Jonge (minister zonder portefeuille binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA), Mark Harbers (minister infrastructuur en waterstaat) (VVD)
12 juli 2023 - 28 augustus 2023
Het bericht dat gemeenten nog altijd vergunningen afgeven voor de bouw van nieuwe woningen in de buurt van geitenbedrijven ondanks de waarschuwingen van de GGD voor de gezondheidsrisico’s
Eva van Esch (PvdD)
Kuipers
11 juli 2023 - 2 oktober 2023
Het bericht dat gemeentes cameradrones inzetten bij bouwtechnische inspecties van woningen.
Nicole Temmink , Michiel van Nispen (SP)
Franc Weerwind (minister zonder portefeuille justitie en veiligheid) (D66), Hugo de Jonge (minister zonder portefeuille binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA), Hanke Bruins Slot (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
11 juli 2023 - 6 september 2023
Groninger gedupeerden die nog steeds de prijs betalen
Sandra Beckerman (SP)
Hans Vijlbrief (staatssecretaris economische zaken) (D66)
7 juli 2023 - 28 augustus 2023
Het vervallen van het recht op huurverlaging bij verhuizing naar een andere woningcorporatie
Henk Nijboer (PvdA)
Hugo de Jonge (minister zonder portefeuille binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
6 juli 2023 - 1 augustus 2023
De overlast van asielzoekers in Maarheeze
Wybren van Haga (BVNL)
Eric van der Burg (staatssecretaris justitie en veiligheid) (VVD)
6 juli 2023 - 28 augustus 2023
De komst van azc op vakantiepark De Lindenberg in Holten
Wybren van Haga (BVNL)
Eric van der Burg (staatssecretaris justitie en veiligheid) (VVD)
6 juli 2023 - 29 augustus 2023
De Amsterdamse voorrangsregeling op woningen voor docenten, die nog altijd onvoldoende merkbaar is voor onderwijspersoneel dat daar werkt
Mohammed Mohandis (PvdA), Henk Nijboer (PvdA)
Robbert Dijkgraaf (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (D66), Hugo de Jonge (minister zonder portefeuille binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)