Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

324 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Alle
20 april 2015 - 16 juni 2015
Eerder onderzoek op taal- en spraakproblemen bij kinderen
Tjitske Siderius (PvdA)
Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
17 april 2015 - 19 mei 2015
De mogelijkheid tot het geven van dubbele schooladviezen bij het doorstromen van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs
Tjitske Siderius (PvdA)
Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
19 maart 2015 - 23 juni 2015
Het bericht dat het toelatingsbeleid in Amsterdam scholen weer zwart maakt
Loes Ypma (PvdA)
Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
19 maart 2015 - 9 april 2015
Mogelijke vooroordelen bij leerkrachten bij het geven van het schooladvies
Tanja Jadnanansing (PvdA), Loes Ypma (PvdA)
Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
13 maart 2015 - 6 mei 2015
Passend onderwijs voor leerlingen met diabetes
Tjitske Siderius (PvdA)
Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
4 maart 2015 - 9 april 2015
De gewichtenregeling in het basisonderwijs
Tjitske Siderius (PvdA)
Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
8 januari 2015 - 2 maart 2015
Het in stand houden van regulier onderwijs met specifieke locaties voor zorgleerlingen in het passend onderwijs
Tjitske Siderius (PvdA)
Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
17 december 2014 - 3 april 2015
Het effect van de Wet Werk en Zekerheid op invalkrachten in het primair onderwijs
Steven van Weyenberg (D66), Paul van Meenen (D66)
Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
3 december 2014 - 17 december 2014
De brief van het College voor Toetsen en Examens over de centrale eindtoets
Michel Rog (CDA)
Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
28 november 2014 - 22 december 2014
De kritiek op de rekentoets van een wiskundedocent in het Onderwijsblad
Tanja Jadnanansing (PvdA)
Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
14 november 2014 - 17 december 2014
De afspraken tussen het voorgezetonderwijs en het basisonderwijs over verkapte toelatingstoetsen
Loes Ypma (PvdA)
Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
7 november 2014 - 9 december 2014
Het sectorplan primair onderwijs
Paul van Meenen (D66), Steven van Weyenberg (D66)
Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA), Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
21 oktober 2014 - 7 november 2014
Het bericht dat een docente de Tweede Kamer niet op de hoogte mocht stellen van fouten in rekentoetsen van het Cito
Paul van Meenen (D66), Michel Rog (CDA)
Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
7 oktober 2014 - 3 november 2014
De financiële problemen van scholen in het basis- en voortgezet onderwijs die te maken hebben met een grote toestroom aan asielkinderen
Gerard Schouw (D66), Paul van Meenen (D66)
Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
18 september 2014 - 2 oktober 2014
De afspraken tussen het voorgezet onderwijs en het basisonderwijs over verkapte toelatingstoetsen
Loes Ypma (PvdA)
Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
25 augustus 2014 - 8 september 2014
Het feit dat aanbieders van een alternatieve eindtoets PO hun verantwoording voor 1 augustus 2014 moesten inleveren bij het ministerie om een goedkeuring te kunnen krijgen voor afname in april 2015
Paul van Meenen (D66)
Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
8 augustus 2014 - 9 september 2014
Het bericht dat de Nederlandse Reddingsbrigade een ongekend drukke tijd heeft
Renske Leijten (SP), Jasper van Dijk (SP)
Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD), Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
17 juli 2014 - 4 september 2014
Het bericht dat op de Amsterdamse islamitische basisscholen El Amien I en II een angstcultuur heerst
Machiel de Graaf (PVV), Harm Beertema (PVV)
Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
1 juli 2014 - 29 juli 2014
Het bericht 'Kinderen de dupe van slecht georganiseerd zwemonderwijs'
Tjeerd van Dekken (PvdA), Loes Ypma (PvdA)
Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
28 maart 2014 - 28 april 2014
Het bericht dat scholen niet klaar zijn voor passend onderwijs
Jasper van Dijk (SP)
Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)