Kamervraag 2015Z15667

Het bericht dat de islamitische basisschool ‘Al Andalus’ in Venlo-Noord in één jaar tijd met 67 leerlingen is gegroeid

Ingediend 3 september 2015
Beantwoord 28 oktober 2015 (na 55 dagen)
Indieners Harm Beertema (PVV), Geert Wilders (PVV)
Beantwoord door Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
Onderwerpen basisonderwijs cultuur en recreatie onderwijs en wetenschap religie
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2015Z15667.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20152016-396.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «Islamitische school Venlo groeit naar 100 leerlingen»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Deelt u mening dat er ten aanzien van de stichting van een islamitische school, buiten het criterium van het aantal leerlingen, een ander belangrijker criterium geldt, namelijk de missie en de visie van een school op de samenleving?

  Voor alle scholen in Nederland gelden dezelfde wettelijke criteria. Dit betreft zowel de eisen aan het aantal leerlingen (stichtingsnorm) als de eisen die worden gesteld aan de inhoud van het onderwijs (waaronder burgerschap en sociale integratie).

 • Vraag 3
  Deelt u de mening dat de missie en de visie van de basisschool «Al Andalus» op geen enkele manier overeenkomt met de maatschappijvisie van de inwoners van Venlo en de manier waarop die met elkaar willen samenleven?

  In Nederland, en ook in Venlo, bestaat er een grote verscheidenheid aan levensbeschouwelijke opvattingen en maatschappijvisies. Het is daarom goed dat er diversiteit in het onderwijsaanbod bestaat, zodat ouders en leerlingen de school kunnen kiezen die het beste bij ze past. De Inspectie van het Onderwijs heeft geen aanwijzingen dat Al Andalous de wettelijke eisen overtreedt die aan een school worden gesteld, inclusief de eisen betreffende burgerschap en sociale integratie.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2015Z15667
Volledige titel: Het bericht dat de islamitische basisschool ‘Al Andalus’ in Venlo-Noord in één jaar tijd met 67 leerlingen is gegroeid
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20152016-396
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Beertema en Wilders over het bericht dat de islamitische basisschool «Al Andalus» in Venlo-Noord in één jaar tijd met 67 leerlingen is gegroeid