Kamervraag 2015Z12832

Het bericht dat steeds minder kinderen hun zwemdiploma halen

Ingediend 29 juni 2015
Beantwoord 9 juli 2015 (na 10 dagen)
Indiener Michiel van Nispen (SP)
Beantwoord door Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
Onderwerpen basisonderwijs onderwijs en wetenschap
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2015Z12832.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20142015-2846.html
1. Nu.nl, 25 juni 2015: «Minder kinderen halen hun zwemdiploma A»
 • Vraag 1
  Wat is uw reactie op het bericht dat steeds minder kinderen hun zwemdiploma halen?1 Kunt u uw antwoord toelichten?

  Tijdens het AO Sport op 17 juni 2015, heb ik met u afgesproken het plan van aanpak van de zwembranche af te wachten alvorens de Staatssecretaris van OCW en ik uw Kamer van een reactie voorzien.
  De zwembranche heeft in het overleg met VWS en OCW toegezegd aandacht te besteden aan de motie van Kamerlid Van Nispen.
  Hierin heeft u aan de regering gevraagd een onderzoeksprogramma op te laten stellen, waardoor de zwemvaardigheid gemonitord kan worden en ook aandacht is voor de structuur van het zwemonderwijs en de betrokkenheid van de overheid daarbij.
  Zodra het plan van aanpak er ligt, zal ik met mijn OCW collega overleggen en u van de uitkomsten in kennis stellen. Uw vragen zullen dan worden meegenomen.

 • Vraag 2
  Deelt u de mening dat het zorgelijk is dat steeds minder kinderen leren zwemmen? Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 3
  Wat zijn de verklaringen hiervoor? Kunt u uw antwoord toelichten?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 4
  Welke maatregelen bent u van plan te nemen om deze trend te keren? Kunt u uw antwoord toelichten?

  Zie antwoord vraag 1.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2015Z12832
Volledige titel: Het bericht dat steeds minder kinderen hun zwemdiploma halen
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20142015-2846
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Van Nispen over het bericht dat steeds minder kinderen hun zwemdiploma halen