Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

331 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Alle
21 mei 2015 - 23 juni 2015
Het niet toestaan van bekostiging
Loes Ypma (PvdA)
Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
13 mei 2015 - 23 juni 2015
Het meetellen van spelling en schrijfvaardigheid bij het examen Nederlands
Jasper van Dijk (SP)
Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
7 mei 2015 - 23 juni 2015
Het fysiek ingrijpen en fixeren van leerlingen op de school voor speciaal onderwijs De Parachute in Zoetermeer
Tjitske Siderius (PvdA)
Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
7 mei 2015 - 8 juni 2015
Trage internetverbindingen in het onderwijs en de ambities op het gebied van digitale leermiddelen en kwalitatief hoogwaardig onderwijs
Joël Voordewind (CU), Roelof Bisschop (SGP)
Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
7 mei 2015 - 12 mei 2015
Leerlingen met ernstige vormen van dyslexie, die mogelijk geen gebruik kunnen maken van digitale woordenboeken tijdens het Centraal Schriftelijk Examen
Tjitske Siderius (PvdA), Jasper van Dijk (SP)
Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
30 april 2015 - 1 mei 2015
De berichtgeving aan scholen met betrekking tot de bezorging van de centraal schriftelijke examens
Michel Rog (CDA), Paul van Meenen (D66)
Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
30 april 2015 - 29 mei 2015
Het bericht ‘Wie mag er naar de witte school’
Roelof Bisschop (SGP)
Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
23 april 2015 - 1 juni 2015
Vroege schoolselectie
Loes Ypma (PvdA)
Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
17 april 2015 - 19 mei 2015
De mogelijkheid tot het geven van dubbele schooladviezen bij het doorstromen van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs
Tjitske Siderius (PvdA)
Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
16 april 2015 - 6 mei 2015
Gebrekkige sociale en maatschappelijke vorming op scholen
Tanja Jadnanansing (PvdA)
Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
14 april 2015 - 22 mei 2015
De vastgelopen cao-onderhandelingen in het voortgezet onderwijs
Paul van Meenen (D66), Steven van Weyenberg (D66)
Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
2 april 2015 - 1 mei 2015
De autistische Rebecca, die graag naar school wil, maar al 18 maanden thuis zit
Tjitske Siderius (PvdA)
Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD), Martin van Rijn (staatssecretaris volksgezondheid, welzijn en sport) (PvdA)
26 maart 2015 - 6 mei 2015
Het voorgenomen besluit om gebruik te maken van de aanwijzingsbevoegdheid om het bestuur van de Stichting Scholengemeenschap Bonaire tot aftreden te dwingen
Peter Oskam (CDA), Michel Rog (CDA)
Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
13 maart 2015 - 6 mei 2015
Passend onderwijs voor leerlingen met diabetes
Tjitske Siderius (PvdA)
Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
23 februari 2015 - 20 april 2015
Het onderzoek van Beter Onderwijs Nederland (BON) naar de besteding van onderwijsgeld in het voortgezet onderwijs
Jasper van Dijk (SP)
Jet Bussemaker (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (PvdA), Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
20 februari 2015 - 20 april 2015
Het bericht dat driekwart van de scholen in het voortgezet onderwijs minder leraren in dienst heeft dan waarvoor ze geld ontvangen
Harm Beertema (PVV)
Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
20 februari 2015 - 20 april 2015
Scholen voor voortgezet onderwijs die bewust beknibbelen op leraren
Loes Ypma (PvdA), Tanja Jadnanansing (PvdA)
Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
19 februari 2015 - 13 mei 2015
De handhaving van bevoegdheidseisen voor onderwijspersoneel in het voortgezet onderwijs
Loes Ypma (PvdA)
Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
19 februari 2015 - 27 maart 2015
Het bericht dat bijna twee op de drie docenten in het voortgezet onderwijs getuige zijn van moslimdiscriminatie in de klas
Sadet Karabulut (SP), Jasper van Dijk (SP)
Jet Bussemaker (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (PvdA), Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
12 februari 2015 - 6 maart 2015
Het bericht ‘Halaleten voor elke scholier’
Geert Wilders (PVV), Machiel de Graaf (PVV), Harm Beertema (PVV)
Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)