Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

11685 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Alle
21 september 2022
Het artikel 'Bonden dagen Helder voor rechter om uitblijven longcovidfonds zorg'
Wieke Paulusma (D66)
Conny Helder (minister zonder portefeuille volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
20 september 2022
Het bericht dat kleinschalige jeugdgevangenissen weinig gebruikt worden
Rens Raemakers (D66)
Franc Weerwind (minister zonder portefeuille justitie en veiligheid) (D66)
20 september 2022
De beweringen van de minister voor Rechtsbescherming tijdens het debat over het systeem van de jeugdbeschermingsketen en de documentaire ‘Taken - kinderen van de Staat’
Wybren van Haga (Groep Van Haga)
Franc Weerwind (minister zonder portefeuille justitie en veiligheid) (D66)
20 september 2022
Het bericht dat vier van de tien zorgmedewerkers de zorg dreigen te verlaten
Maarten Hijink
Kuipers , Conny Helder (minister zonder portefeuille volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
20 september 2022
Het bericht 'Tientallen Deventenaren trekken witte pakken aan om asbest te verwijderen: ‘Dat sjouwen wordt nog zwaar’'
Chris Simons (VVD), Erik Haverkort (VVD)
Vivianne Heijnen (staatssecretaris infrastructuur en waterstaat) (CDA), Karien van Gennip (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (CDA)
20 september 2022
De asfaltfabriek in Deventer
Bouchallikh
Vivianne Heijnen (staatssecretaris infrastructuur en waterstaat) (CDA)
20 september 2022
Het milieuzorgsysteem van Tata Steel
Lammert van Raan (PvdD), Eva van Esch (PvdD)
Vivianne Heijnen (staatssecretaris infrastructuur en waterstaat) (CDA)
20 september 2022
Het problematisch tekort aan sociaal advocaten
Michiel van Nispen (SP)
Franc Weerwind (minister zonder portefeuille justitie en veiligheid) (D66)
19 september 2022
Het bericht ‘Miljoenentekort dreigt voor Zeeuwse GGD: ‘De bodem is bereikt’’
Joba van den Berg-Jansen (CDA)
Kuipers
19 september 2022
Het bericht dat kleinschalige jeugdgevangenissen leegstaan
Songül Mutluer (PvdA)
Franc Weerwind (minister zonder portefeuille justitie en veiligheid) (D66)
19 september 2022
Het bericht dat de rechtbank heeft geoordeeld dat burgers in het buitengebied onvoldoende worden beschermd tegen stank uit de veehouderij
Tjeerd de Groot (D66)
Carola Schouten (viceminister-president , minister zonder portefeuille sociale zaken en werkgelegenheid) (CU), Vivianne Heijnen (staatssecretaris infrastructuur en waterstaat) (CDA)
19 september 2022
Het bericht Nieuwe dreun voor boeren: burgers die last hebben van stank hebben recht op schadevergoeding
Jaco Geurts (CDA), Harry van der Molen (CDA), Derk Boswijk (CDA)
Carola Schouten (viceminister-president , minister zonder portefeuille sociale zaken en werkgelegenheid) (CU), Hugo de Jonge (minister zonder portefeuille binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA), Vivianne Heijnen (staatssecretaris infrastructuur en waterstaat) (CDA)
16 september 2022
Het bericht ‘Brussel duldt geen inmenging in besteding coronamiljarden’
Laurens Dassen (Volt), Senna Maatoug (GL)
Sigrid Kaag (viceminister-president , minister financiën) (D66), Mark Rutte (minister-president , minister algemene zaken) (VVD)
16 september 2022
Eendenslachterij Tomassen Duck-To die al zes jaar miljoenen dieren per jaar slacht zonder geldige vergunning en zonder dat hiertegen wordt opgetreden
Leonie Vestering (PvdD), Eva van Esch (PvdD)
Vivianne Heijnen (staatssecretaris infrastructuur en waterstaat) (CDA), van der Ch. Wal-Zeggelink
16 september 2022
De nieuwe Amerikaanse wet die de export van geavanceerde chips en machines naar China verder aan banden wil leggen
Laurens Dassen (Volt)
Wopke Hoekstra (viceminister-president , minister buitenlandse zaken) (CDA), Liesje Schreinemacher (minister zonder portefeuille buitenlandse zaken) (VVD), Micky Adriaansens (minister economische zaken) (VVD)
16 september 2022
De zorgbonus voor pgb-zorgverleners en de tegemoetkoming voor mantelzorgers naar aanleiding van het antwoord op eerdere Kamervragen
Lisa Westerveld (GL)
Conny Helder (minister zonder portefeuille volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
15 september 2022
Het bericht 'Cardiologen krijgen zonder toestemming miljoenen euro’s van medische bedrijven'
Corinne Ellemeet (GL), Attje Kuiken (PvdA)
Kuipers
15 september 2022
Het handjeklap dat heeft plaatsgevonden tussen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de fabrikant van een emissiearme stalvloer, om de stalvloer als schoner te beoordelen.
Leonie Vestering (PvdD)
Vivianne Heijnen (staatssecretaris infrastructuur en waterstaat) (CDA), van der Ch. Wal-Zeggelink
15 september 2022
De marktordening van Carbon Capture and storage (CCS)
Henri Bontenbal (CDA)
Rob Jetten (minister zonder portefeuille economische zaken) (D66)
15 september 2022
De petities van de Nederlandse Federatie Omgevingslawaai Motorvoertuigen (NEFOM) en de gemeente Bergen betreffende geluidsoverlast motorvoertuigen in Nederland.
Kiki Hagen (D66), Lisa van Ginneken (D66)
Vivianne Heijnen (staatssecretaris infrastructuur en waterstaat) (CDA)