Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

230 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Alle
24 februari 2012 - 29 maart 2012
Een constructie waarbij een ROC diverse extra studiekosten op de schouders van leerlingen legt
Metin Çelik (PvdA)
Marja van Bijsterveldt (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)
17 februari 2012 - 12 april 2012
Problemen in het middelbaar beroepsonderwijs
Jasper van Dijk (SP)
Marja van Bijsterveldt (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)
9 februari 2012 - 9 maart 2012
De berichten dat de Saxion Hogeschool de niet-geaccrediteerde opleiding tot CAM-therapeut blijft aanbieden
Jasper van Dijk (SP), Henk van Gerven (SP)
Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD), Halbe Zijlstra (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
9 februari 2012 - 9 maart 2012
Financiële problemen bij een groot schoolbestuur
Metin Çelik (PvdA), Jasper van Dijk (SP)
Marja van Bijsterveldt (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)
13 januari 2012 - 6 februari 2012
Steeds lager opgeleide mbo-docenten
Jasper van Dijk (SP)
Marja van Bijsterveldt (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)
13 januari 2012 - 14 februari 2012
Het bericht dat Nederland kampt met een nijpend tekort aan hoogopgeleide technici
Carola Schouten (CU)
Maxime Verhagen (minister economische zaken, viceminister-president ) (CDA), Halbe Zijlstra (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
6 januari 2012 - 19 maart 2012
Problemen bij de examens op de Politieacademie
Nine Kooiman (SP)
Opstelten (minister justitie en veiligheid) (VVD)
6 januari 2012 - 19 maart 2012
De chaos bij examens op de Politieacademie als gevolg van de bezuinigingen
Attje Kuiken (PvdA), Ahmed Marcouch (PvdA)
Opstelten (minister justitie en veiligheid) (VVD)
13 december 2011 - 31 januari 2012
Het bericht dat middelengebruik in de jeugdzorg en het speciaal onderwijs hoger is en op jongere leeftijd begint dan bij andere jongeren
Nine Kooiman (SP)
16 november 2011 - 27 december 2011
De klacht dat DUO automatisch leningen aan studenten verstrekt
Jasper van Dijk (SP)
Halbe Zijlstra (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
9 november 2011 - 28 november 2011
Tussentijdse verzwaring van opleidingen voor mbo-deeltijdleerlingen
Attje Kuiken (PvdA), Metin Çelik (PvdA)
Marja van Bijsterveldt (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)
31 oktober 2011 - 22 november 2011
Payrollen bij een ROC
Jeroen Dijsselbloem (PvdA), Mariëtte Hamer (PvdA)
Henk Kamp (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
7 oktober 2011 - 25 januari 2012
De consequenties van de feitelijke fusie van ROC Flevoland en het ROC van Amsterdam
Metin Çelik (PvdA)
Marja van Bijsterveldt (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)
5 oktober 2011 - 22 november 2011
Kosten van afscheidsfeest bij ROC Aventus
Marja van Bijsterveldt (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)
30 september 2011 - 26 oktober 2011
De 'vrijwillige' bijdrage die ROC's vragen aan scholieren die volwassenonderwijs volgen
Metin Çelik (PvdA)
Marja van Bijsterveldt (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)
2 september 2011 - 5 oktober 2011
De spaarrekening van de MBO Raad
Marja van Bijsterveldt (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)
31 mei 2011 - 2 september 2011
De spaarrekening van de MBO Raad en de beantwoording van eerdere vragen over de MBO Raad
Manja Smits (SP)
Marja van Bijsterveldt (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)
20 mei 2011 - 24 juni 2011
Extra bijdragen die ROC’s vragen in verband met opleidingsgebonden kosten
Metin Çelik (PvdA)
Marja van Bijsterveldt (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)
13 mei 2011 - 24 juni 2011
Een leerling die toegang tot de school is geweigerd vanwege het niet betalen van extra opleidingskosten
Harm Beertema (PVV)
Marja van Bijsterveldt (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)
13 mei 2011 - 24 juni 2011
ROC's die leerlingen verplichten een extra bijdrage te betalen voor het volgen van een opleiding
Jasper van Dijk (SP), Manja Smits (SP)
Marja van Bijsterveldt (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)