Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

8969 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Recent beantwoord
16 oktober 2019 - 12 november 2019
Het bericht dat Breda willens en wetens in strijd met de wet voorwaarden verbindt aan het afgeven van een briefadres
Jasper van Dijk (SP)
Raymond Knops (staatssecretaris binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
12 juni 2019 - 12 november 2019
Emissiearme stalvloeren
Erik Ziengs (VVD), Helma Lodders (VVD)
Carola Schouten (viceminister-president , minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
26 september 2019 - 12 november 2019
De toename van het aantal kinderen dat in een crisisopvang woont
Kirsten van den Hul (PvdA), John Kerstens (PvdA)
Hugo de Jonge (viceminister-president , minister volksgezondheid, welzijn en sport) (CDA)
24 juni 2019 - 11 november 2019
Het bericht dat Laurens Wonen in opspraak is
Daniel Koerhuis (VVD)
Stientje van Veldhoven (staatssecretaris infrastructuur en milieu) (D66)

Alle
17 september 2019 - 29 oktober 2019
Het bericht ‘Driekwart ziekenhuispersoneel overweegt vertrek’
John Kerstens (PvdA)
Bruno Bruins (minister zonder portefeuille volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
16 september 2019 - 24 september 2019
Een ambtenaar die een stuk van het onderzoek van de EDP auditoren uit het concept-verslag van onafhankelijke onderzoekers verwijderde
Renske Leijten (SP), Pieter Omtzigt (CDA)
Menno Snel (staatssecretaris financiën) (D66)
16 september 2019 - 4 oktober 2019
Het bericht dat gemeenten massaal korten op het sociaal domein
John Kerstens (PvdA)
Hugo de Jonge (viceminister-president , minister volksgezondheid, welzijn en sport) (CDA)
16 september 2019 - 8 oktober 2019
Gastlessen van (voormalig) Shell-personeel
Lammert van Raan (PvdD)
Ingrid van Engelshoven (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (D66)
16 september 2019 - 7 oktober 2019
Huurders met financiële problemen
Alexander Kops (PVV)
Kajsa Ollongren (viceminister-president , minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (D66)
16 september 2019 - 8 oktober 2019
Het bericht ‘Oud-studenten op Curaçao in financiële problemen door DUO’
Harry van der Molen (CDA), Chris van Dam (CDA)
Ingrid van Engelshoven (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (D66)
13 september 2019 - 21 oktober 2019
Het artikel ‘Subsidie voor fossiele brandstof dubbel zo hoog als voor duurzame’
Matthijs Sienot (D66)
Eric Wiebes (minister economische zaken) (VVD)
13 september 2019
Het plenaire debat inzake het bericht dat het UWV ten onrechte uitkeringen verstrekt aan gevangenen (d.d. 4 september 2019).
Corrie van Brenk (PvdA), Henk Krol (50PLUS)
13 september 2019 - 30 oktober 2019
De in Amerika opgepakte Nederlandse Youtubers
Martijn van Helvert (CDA)
Stef Blok (minister buitenlandse zaken) (VVD)
13 september 2019 - 25 oktober 2019
Het bericht dat transgenderzorg wordt belemmerd door een monopolie
Kirsten van den Hul (PvdA), Lilianne Ploumen (PvdA)
Bruno Bruins (minister zonder portefeuille volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
13 september 2019 - 7 oktober 2019
Het bericht 'Deutscher Widerstand gegen europäische Einlagensicherung bröckelt'
Aukje de Vries (VVD)
Wopke Hoekstra (minister financiën) (CDA)
12 september 2019 - 25 september 2019
Het bericht ‘Negatieve spaarrente voor consumenten lijkt onvermijdelijk’
Erik Ronnes (CDA)
Wopke Hoekstra (minister financiën) (CDA)
12 september 2019 - 31 oktober 2019
De sociale staat van Nederland 2019
Corrie van Brenk (PvdA)
Wouter Koolmees (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (D66)
12 september 2019 - 4 oktober 2019
De toegankelijkheid van de tijdelijke huisvesting van de Tweede Kamer voor blinden en slechtzienden
John Kerstens (PvdA), Lilianne Ploumen (PvdA)
Raymond Knops (staatssecretaris binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
11 september 2019 - 7 oktober 2019
De opvang van Venezolaanse migranten
Nevin Özütok (GL)
Raymond Knops (staatssecretaris binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
11 september 2019 - 2 oktober 2019
Extra geld voor leraren dat mogelijk slechts de loonbijstelling betreft
Lodewijk Asscher (PvdA), Kirsten van den Hul (PvdA)
Arie Slob (minister zonder portefeuille onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)
11 september 2019 - 8 oktober 2019
De zorggroep Aventura
John Kerstens (PvdA)
John Kerstens (PvdA)
11 september 2019 - 8 oktober 2019
De financiële problemen die Curaçaose oud-studenten ondervinden bij het aflossen van studieschulden
Nevin Özütok (GL)
Ingrid van Engelshoven (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (D66)
11 september 2019 - 3 oktober 2019
De sluiting die dreigt voor de spoedpost van de huisartsendienst Twente-Oost
Pieter Omtzigt (CDA), Joba van den Berg-Jansen (CDA)
Bruno Bruins (minister zonder portefeuille volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
11 september 2019
De volstrekt onhoudbare situatie op vluchtelingenkampen op Lesbos
Attje Kuiken (PvdA)