Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

10058 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Alle
2 december 2020 - 18 december 2020
Het niet willen toelichten van de voorgenomen blokkade van de benoeming van een capabele jurist tot de regionale toetsingscommissie euthanasie (RTE).
Pia Dijkstra (D66)
Ferdinand Grapperhaus (minister veiligheid en justitie) (CDA)
1 december 2020
De wettelijk verankering van de Code zaakstoedeling
Michiel van Nispen (SP)
Sander Dekker (minister zonder portefeuille veiligheid en justitie) (VVD)
30 november 2020 - 17 december 2020
De vergoedingen van leden van adviescommissies
Ronald van Raak (SP)
Kajsa Ollongren (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (D66)
30 november 2020 - 15 januari 2021
De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en het informeren van de Kamer
Pieter Omtzigt (CDA), Harry van der Molen (CDA)
Kajsa Ollongren (D66), Alexandra van Huffelen (D66), Hans Vijlbrief (D66)
30 november 2020
BKR-registratie bij de start van schuldhulpverlening
René Peters (CDA)
Bas van 't Wout (VVD)
30 november 2020 - 9 december 2020
Het recente onderzoek van het College van de Rechten voor de mens over zwangerschapsdiscriminatie
Lilianne Ploumen (PvdA), Gijs van Dijk (PvdA)
Bas van 't Wout (VVD), Kajsa Ollongren (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (D66)
27 november 2020 - 17 december 2020
De overstap naar de Wajong 2010
Gijs van Dijk (PvdA)
Bas van 't Wout (VVD)
27 november 2020 - 11 december 2020
De compensatieregeling voor het ziekenhuis St Jansdal
Carla Dik-Faber (CU)
Tamara van Ark (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
27 november 2020 - 11 januari 2021
Menstruatiearmoede in Nederland
Gijs van Dijk (PvdA), Lilianne Ploumen (PvdA)
Bas van 't Wout (VVD), Tamara van Ark (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
27 november 2020 - 15 december 2020
Het bericht ‘Volksbank houdt vol: we moeten rekening ‘onbedoelde Amerikaan’ afsluiten'
Helma Lodders (VVD)
Wopke Hoekstra (minister financiën) (CDA), Hans Vijlbrief (staatssecretaris financiën) (D66)
27 november 2020
Het bericht ‘Fors meer scholieren geschorst voor wapenbezit op school’.
Rudmer Heerema (VVD), Michel Rog (CDA), Anne Kuik (CDA)
Ferdinand Grapperhaus (minister veiligheid en justitie) (CDA), Arie Slob (minister zonder portefeuille onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)
26 november 2020 - 16 december 2020
Studiefinanciering
Lisa Westerveld (GL)
Ingrid van Engelshoven (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (D66)
26 november 2020 - 9 december 2020
Dreigende tekorten aan testmaterialen
Lodewijk Asscher (PvdA)
Hugo de Jonge (viceminister-president , minister volksgezondheid, welzijn en sport) (CDA)
26 november 2020
De tekorten aan budgetten in de Wmo en de jeugdzorg
Maarten Hijink (SP)
Hugo de Jonge (viceminister-president , minister volksgezondheid, welzijn en sport) (CDA)
25 november 2020
De berichten ‘Onrust bij pachters van buitendijks land achter Waddenzeedijk’ en ‘Rijkscommissie: Waddengebied moet Nationaal Landschapspark worden’
Aukje de Vries (VVD), Arne Weverling (VVD), Helma Lodders (VVD)
Carola Schouten (viceminister-president , minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU), Cora van Nieuwenhuizen (minister infrastructuur en milieu) (VVD)
24 november 2020
Het rekenmodel waardedalingsregeling dat gedupeerden benadeelt
Henk Nijboer (PvdA), Agnes Mulder (CDA), Laura Bromet (GL), Sandra Beckerman (SP), Carla Dik-Faber (CU), Matthijs Sienot (D66)
Eric Wiebes (minister economische zaken) (VVD)
20 november 2020 - 2 december 2020
De ontwikkeling en distributie van coronavaccins
Henk van Gerven (SP)
Hugo de Jonge (viceminister-president , minister volksgezondheid, welzijn en sport) (CDA), Eric Wiebes (minister economische zaken) (VVD)
19 november 2020 - 11 januari 2021
Het verrekenen van proceskosten met schulden van schuldenaars ten koste van rechtsbijstandsverleners
Michiel van Nispen (SP)
Sander Dekker (minister zonder portefeuille veiligheid en justitie) (VVD)
18 november 2020 - 11 december 2020
Het bericht ‘Ook homo’s mogen bloedplasma doneren, verhoogd risico ondervangen’
Ockje Tellegen (VVD)
Tamara van Ark (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
18 november 2020 - 14 december 2020
Het proefschrift ‘Public funding of failing banks in the European Union’ van Marije Louisse
Aukje de Vries (VVD)
Wopke Hoekstra (minister financiën) (CDA)