Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

10440 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Alle
9 februari 2021 - 2 maart 2021
Het bericht ‘Restcapaciteit reguliere zorg bleef lang onbenut’
Maarten Hijink (SP)
Tamara van Ark (VVD)
8 februari 2021 - 30 april 2021
Mogelijke dubbele financiering van zorg vanwege samenloop Jeugdzorg en Wlz.
Martin Wörsdörfer (VVD)
Paul Blokhuis (CU)
8 februari 2021 - 19 april 2021
De crisissteunmaatregelen voor amateursportverenigingen
Bart van Kent (SP), Michiel van Nispen (SP)
Tamara van Ark (VVD), Wouter Koolmees (D66)
5 februari 2021 - 23 maart 2021
De invloed van de negatieve rente op zorg- en onderwijsinstellingen
Henk Nijboer (PvdA)
Wopke Hoekstra (CDA)
5 februari 2021 - 31 maart 2021
Door NOW gratis overwerken
Gijs van Dijk (PvdA)
Wouter Koolmees (D66)
5 februari 2021 - 4 mei 2021
De Rabobank die erkent dat het landbouwsysteem failliet is, maar verandering tegenwerkt
Frank Wassenberg (PvdD), Lammert van Raan (PvdD)
Carola Schouten (CU), Wopke Hoekstra (CDA)
4 februari 2021 - 18 maart 2021
Aanwijzing ex artikel 34, eerste lid, Wet publieke gezondheid
Vera Bergkamp (D66), Antje Diertens (D66), Maarten Groothuizen (D66)
Hugo de Jonge (CDA)
4 februari 2021 - 1 maart 2021
Het sluiten van de subsidieregeling energiebesparing eigen huis
Chris Stoffer (SGP), Roelof Bisschop (SGP)
Kajsa Ollongren (D66), Bas van 't Wout (VVD)
4 februari 2021 - 2 maart 2021
De mogelijke aanleg van een containerhaven op Bonaire
Nevin Özütok (GL)
Raymond Knops (CDA), Cora van Nieuwenhuizen (VVD)
4 februari 2021 - 16 april 2021
Het onnodig betalen van leges
Helma Lodders (VVD), Kelly Regterschot (VVD)
Kajsa Ollongren (D66)
4 februari 2021 - 13 april 2021
De onwenselijke handel in natuurvergunningen door extern salderen
Frank Wassenberg (PvdD)
Carola Schouten (CU)
4 februari 2021 - 25 maart 2021
Het bericht ‘De computer mag de taxateur straks niet meer vervangen bij bepalen waarde woning’
Daniel Koerhuis (VVD), Roald van der Linde (VVD)
Wopke Hoekstra (CDA), Kajsa Ollongren (D66)
3 februari 2021
De nadelige gevolgen voor Groninger en Friese gemeenten van de herverdeling van het gemeentefonds
Henk Nijboer (PvdA), Attje Kuiken (PvdA)
Kajsa Ollongren (D66)
3 februari 2021 - 4 mei 2021
De schuldbekentenis van de Rabobank
Laura Bromet (GL), Bart Snels (GL)
Wopke Hoekstra (CDA), Carola Schouten (CU)
3 februari 2021 - 7 april 2021
Het bericht ‘Banken draaien duimschroeven mkb’er strakker aan in tweede lockdown’
Helma Lodders (VVD), Aukje de Vries (VVD), Roald van der Linde (VVD)
Carola Schouten (CU), Wopke Hoekstra (CDA)
3 februari 2021 - 22 februari 2021
Satellietgegevens landbouwgrond
Tjeerd de Groot (D66)
Carola Schouten (CU)
3 februari 2021 - 24 maart 2021
De onderbetaling van medewerkers bij de coronacallcenters
Paul Smeulders (GL), Suzanne Kröger (GL)
Hugo de Jonge (CDA), Wouter Koolmees (D66)
3 februari 2021
Het bericht ‘Bij recycling van asfalt komt veel te veel kankerverwekkend benzeen vrij’
Jessica van Eijs (D66)
Cora van Nieuwenhuizen (VVD), Stientje van Veldhoven (D66)
2 februari 2021 - 22 februari 2021
Het bericht 'Vergunningverlening ligt opnieuw stil'
Jaco Geurts (CDA)
Carola Schouten (CU)
2 februari 2021 - 9 februari 2021
De veiligheid van medewerkers bij de NVWA
Tjeerd de Groot (D66)
Carola Schouten (CU)