Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

109 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Alle
3 juli 2018 - 5 september 2018
Het bespioneren van uitkeringsgerechtigden
Jasper van Dijk
Tamara van Ark (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
12 juni 2018 - 6 juli 2018
Strijdigheid van bepalingen van de verordening Re-integratie en loonkostensubsidie van de gemeente Teylingen en andere ISD-gemeenten met de Participatiewet op het onderdeel van de beperking uren loonkostensubsidie
Jasper van Dijk , René Peters (CDA)
Tamara van Ark (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
1 juni 2018 - 3 juli 2018
Het bericht ‘Aantal mensen in de bijstand daalt verder’ en de Divosa Benchmark Werk &Inkomen jaarrapportage 2017
Chantal Nijkerken-de Haan (VVD)
Tamara van Ark (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
23 mei 2018 - 12 juni 2018
Het levenlanglerenkrediet voor Wajongers
Jasper van Dijk
Tamara van Ark (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
14 mei 2018 - 6 juli 2018
De berichten ‘Langdurig werklozen vaak onvindbaar systemen UWV’ en ‘Werkloze is te anoniem’
Dennis Wiersma (VVD)
Wouter Koolmees (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (D66)
20 april 2018 - 11 juni 2018
De aanvulling op de WW-uitkering voor mensen die vierwekelijks worden uitbetaald
Bart van Kent
Wouter Koolmees (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (D66)
9 maart 2018 - 17 april 2018
Onterecht betaalde uitkeringen door het UWV
Dennis Wiersma (VVD), René Peters (CDA)
Wouter Koolmees (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (D66)
9 maart 2018 - 13 april 2018
Jongeren in de Participatiewet
Rens Raemakers (D66)
Tamara van Ark (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
3 januari 2018 - 15 februari 2018
het artikel ‘Gemeente Tilburg mag niet specifiek speuren naar Turkse bijstandsfraudeurs’
Chantal Nijkerken-de Haan (VVD), Sven Koopmans (VVD)
Sander Dekker (minister zonder portefeuille justitie en veiligheid) (VVD), Tamara van Ark (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
27 december 2017 - 12 maart 2018
De Nieuwste cijfers UWV waaruit blijkt dat de langdurige werkloosheid 55-67 nog steeds ernstig is
Corrie van Brenk (PvdA)
Wouter Koolmees (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (D66)
3 oktober 2017 - 16 oktober 2017
Het bericht ‘Het UWV gaat slecht om met 35-minners’
Jasper van Dijk
Jetta Klijnsma (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
31 augustus 2017 - 26 januari 2018
Werken zonder loon door het UWV en verdringing van reguliere arbeidsplaatsen
Jasper van Dijk
Jetta Klijnsma (PvdA)
27 juli 2017 - 5 september 2017
De gevolgen van betaaldata van de WW sinds 1 juli 2015.
Bart van Kent
Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
1 juni 2017 - 11 juli 2017
Het bericht 'Meer mensen in de bijstand'
Sietse Fritsma (PVV), Geert Wilders (PVV), Léon de Jong (PVV)
Jetta Klijnsma (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA), Klaas Dijkhoff (staatssecretaris justitie en veiligheid) (VVD)
13 april 2017 - 15 mei 2017
Antwoorden op eerdere vragen over het korten van nabestaandenpensioen op de IOW-uitkering
Steven van Weyenberg (D66)
Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
9 maart 2017 - 3 mei 2017
De vaststelling van het dagloon voor een WIA-uitkering
Steven van Weyenberg (D66)
Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
8 maart 2017 - 7 april 2017
Het korten van nabestaandenpensioen op de IOW-uitkering
Steven van Weyenberg (D66)
Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
22 februari 2017 - 15 mei 2017
Het bericht dat mensen in de bijstand in Utrecht niet hoeven te solliciteren
Chantal Nijkerken-de Haan (VVD)
Jetta Klijnsma (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
25 oktober 2016 - 22 november 2016
Het recht op een werkloosheidsuitkering voor Nederlanders die in Caribisch Nederland werkzaam zijn geweest
Roelof van Laar (PvdA), John Kerstens (PvdA)
Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA), Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
14 april 2016 - 18 mei 2016
De uitspraak van de rechter over het dagloonbesluit
Paul Ulenbelt
Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)