Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

99 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Alle
3 oktober 2017 - 16 oktober 2017
Het bericht ‘Het UWV gaat slecht om met 35-minners’
Jasper van Dijk (SP)
Jetta Klijnsma (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
31 augustus 2017 - 26 januari 2018
Werken zonder loon door het UWV en verdringing van reguliere arbeidsplaatsen
Jasper van Dijk (SP)
Jetta Klijnsma (PvdA)
27 juli 2017 - 5 september 2017
De gevolgen van betaaldata van de WW sinds 1 juli 2015.
Bart van Kent (SP)
Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
1 juni 2017 - 11 juli 2017
Het bericht 'Meer mensen in de bijstand'
Léon de Jong (PVV), Geert Wilders (PVV), Sietse Fritsma (PVV)
Klaas Dijkhoff (staatssecretaris veiligheid en justitie) (VVD), Jetta Klijnsma (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
13 april 2017 - 15 mei 2017
Antwoorden op eerdere vragen over het korten van nabestaandenpensioen op de IOW-uitkering
Steven van Weyenberg (D66)
Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
9 maart 2017 - 3 mei 2017
De vaststelling van het dagloon voor een WIA-uitkering
Steven van Weyenberg (D66)
Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
8 maart 2017 - 7 april 2017
Het korten van nabestaandenpensioen op de IOW-uitkering
Steven van Weyenberg (D66)
Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
22 februari 2017 - 15 mei 2017
Het bericht dat mensen in de bijstand in Utrecht niet hoeven te solliciteren
Chantal Nijkerken-de Haan (VVD)
Jetta Klijnsma (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
25 oktober 2016 - 22 november 2016
Het recht op een werkloosheidsuitkering voor Nederlanders die in Caribisch Nederland werkzaam zijn geweest
Roelof van Laar (PvdA), John Kerstens (PvdA)
Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA), Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
14 april 2016 - 18 mei 2016
De uitspraak van de rechter over het dagloonbesluit
Paul Ulenbelt (SP)
Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
31 maart 2016 - 25 april 2016
Zieke werknemers die ten onrechte geen verlofdagen opbouwen, hiervoor schadevergoeding ontvangen en daarom gekort worden op hun uitkering in het kader van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)
Grace Tanamal (PvdA)
Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
18 februari 2016 - 9 maart 2016
Het bericht dat het bedrijf Raet de bovenwettelijke aanvullingen op de WW gaat uitvoeren
Steven van Weyenberg (D66)
Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
15 oktober 2015 - 19 november 2015
Het bericht dat Rotterdamse bijstandsgerechtigden verplicht papier moeten prikken als tegenprestatie
Sadet Karabulut (SP)
Jetta Klijnsma (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
7 juli 2015 - 1 september 2015
Het bericht dat het UWV fraudemeldingen opzij legt
Anoushka Schut-Welkzijn (VVD)
Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
4 juni 2015 - 30 juni 2015
Werken als zelfstandige in relatie tot een WW-uitkering (artikel 8 WW)
Linda Voortman (GL)
Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
22 mei 2015 - 25 juni 2015
Een uitspraak van de rechter over het al dan niet korten van de ZVW-premie op de WW-uitkering
Paul Ulenbelt (SP)
Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
30 april 2015 - 22 juni 2015
Het opleggen van een werkstraf aan een uitkeringsgerechtigde vanwege het niet opgeven van vrijwilligerswerk
Carola Schouten (CU)
Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
30 april 2015 - 22 juni 2015
Het bericht ‘Enschede betaalt werklozenbegeleider in korte tijd kwart miljoen’
Sadet Karabulut (SP)
Jetta Klijnsma (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
30 april 2015 - 22 juni 2015
Het bericht dat ‘gemeenten een half miljoen verdienen aan dwangarbeid’
Sadet Karabulut (SP)
Jetta Klijnsma (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
12 februari 2015 - 9 maart 2015
De uitzending van het programma “Dit is de dag” over de gemeente Oude Pekela
Sjoerd Potters (VVD)
Jetta Klijnsma (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)