Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

313 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Recent beantwoord
17 juni 2019 - 15 juli 2019
De gevolgen van de vernietiging van het Programma Aanpak Stikstof voor biomassacentrales
Frank Wassenberg (PvdD)
Carola Schouten (viceminister-president , minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
7 juni 2019 - 12 juli 2019
De landelijke risico’s door gevaarlijke gasleidingen
Sandra Beckerman (SP)
Eric Wiebes (minister economische zaken) (VVD)
11 juni 2019 - 12 juli 2019
Het bericht ‘Gevaarlijke gasleidingen in Nederland versneld vervangen na explosie Den Haag’
Jessica van Eijs (D66), Matthijs Sienot (D66)
Eric Wiebes (minister economische zaken) (VVD)
19 juni 2019 - 5 juli 2019
De voortgang van het Digitaal Stelsel Omgevingswet en de Aanvullingswet Grondeigendom
Henk van Gerven (SP)
Kajsa Ollongren (viceminister-president , minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (D66)

Alle
18 juni 2015 - 30 juni 2015
Meer risico’s voor de staat bij megaproject Zuidas
Barbara Visser (VVD)
van Schultz Haegen-Maas Geesteranus
18 juni 2015 - 6 juli 2015
Het bericht dat bij de A4 bij Steenbergen geluidsschermen staan bij onbewoonde en gesloopte huizen
Martijn van Helvert (CDA), Erik Ronnes (CDA)
van Schultz Haegen-Maas Geesteranus
5 juni 2015 - 29 juni 2015
De stijging van rioolbelasting door klimaatverandering
Eric Smaling (SP)
van Schultz Haegen-Maas Geesteranus
1 mei 2015 - 20 mei 2015
Ballast Nedam dat zich terugtrekt uit infrastructurele projecten
Barbara Visser (VVD)
van Schultz Haegen-Maas Geesteranus
17 april 2015 - 3 juni 2015
Het bericht ‘Stad klaar met tunnelmalaise’
Betty de Boer (VVD), Barbara Visser (VVD)
van Schultz Haegen-Maas Geesteranus
16 april 2015 - 10 juni 2015
Het bericht dat de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties tijdens het Nederlandse EU-voorzitterschap in wil zetten op stedelijke ontwikkeling ten koste van landbouwfondsen
Elbert Dijkgraaf (SGP), Roelof Bisschop (SGP)
Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
10 april 2015 - 20 mei 2015
Het inwerkingtreden van de negende tranche van de Crisis- en herstelwet in Groningen
Liesbeth van Tongeren (GL)
van Schultz Haegen-Maas Geesteranus
30 maart 2015 - 20 april 2015
Onduidelijkheden in vergunningaanvragen en het Besluit omgevingsrecht bij onderhoud
Eric Smaling (SP)
van Schultz Haegen-Maas Geesteranus
18 maart 2015 - 8 april 2015
Het bericht ‘Sluis op losse schroeven’
Wassila Hachchi (D66)
van Schultz Haegen-Maas Geesteranus
18 maart 2015 - 8 april 2015
Het bericht “Sluis op losse schroeven”
Martijn van Helvert (CDA), Sander de Rouwe (CDA)
van Schultz Haegen-Maas Geesteranus
18 maart 2015 - 8 april 2015
Het bericht ‘Sluis op losse schroeven’
Albert de Vries (PvdA)
van Schultz Haegen-Maas Geesteranus
9 maart 2015 - 24 maart 2015
Het niet meenemen van alternatieven van bewoners voor onder andere dijkverzwaring
Wassila Hachchi (D66)
van Schultz Haegen-Maas Geesteranus
3 maart 2015 - 31 maart 2015
Het Aeronautical Fixed Telecommunication Network (AFTN)
Pieter Omtzigt (CDA)
Ard van der Steur (minister veiligheid en justitie) (VVD), Wilma Mansveld (PvdA)
26 februari 2015 - 24 maart 2015
Diverse plannen voor een outletcentrum in Zevenaar
Eric Smaling (SP)
van Schultz Haegen-Maas Geesteranus
29 januari 2015 - 2 maart 2015
De website ruimtelijkeplannen.nl
Eric Smaling (SP)
van Schultz Haegen-Maas Geesteranus
29 januari 2015 - 3 maart 2015
Het bericht dat vier vijfde van de verplichte veiligheids- en gezondsheidsplannen (V&G) niet op orde is bij de aanbesteding van infraprojecten
Paul Ulenbelt (SP)
Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
28 januari 2015 - 17 februari 2015
Grondwaterproblemen in de Vliettunnel Leidschendam
Martijn van Helvert (CDA), Peter Oskam (CDA)
van Schultz Haegen-Maas Geesteranus
27 januari 2015 - 17 februari 2015
De invloed van de muizenplaag op veendijken in Friesland
Lutz Jacobi (PvdA)
van Schultz Haegen-Maas Geesteranus
21 november 2014 - 15 december 2014
Het transport bij COAX en bij glasvezel door Caiway
Pieter Omtzigt (CDA), Agnes Mulder (CDA)
Henk Kamp (minister economische zaken) (VVD)
21 november 2014 - 17 december 2014
Het bericht dat TenneT een tracé voor hoogspanningskabels plotseling verlegt
Hayke Veldman (VVD)
Henk Kamp (minister economische zaken) (VVD)