Kamervraag 2022Z12151

Het artikel 'Netbeheerder Tennet zet afname en opwek stroom van bedrijven stil'

Ingediend 15 juni 2022
Indiener Silvio Erkens (VVD)
Onderwerpen netwerken ruimte en infrastructuur
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2022Z12151.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met artikel «Netbeheerder Tennet zet afname en opwek stroom van bedrijven stil»?1
 • Vraag 2
  Bent u van mening dat deze problemen niet opeens zijn begonnen en dat er de afgelopen jaren al signalen waren dat het stroomnet vastliep in deze provincies?
 • Vraag 3
  Bent u bereid om een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren naar de problemen op het stroomnet? Bent u daarbij specifiek bereid om ook te kijken naar de taakverdeling tussen netbeheerders, toezichthouders en overheden?
 • Vraag 4
  Wat denkt u op korte termijn te kunnen doen en tot welk jaar bieden deze maatregelen soelaas?
 • Vraag 5
  Gezien de schaarste, hoe kijkt u naar het toepassen van prioritering en daarop maatwerk te bieden?
 • Vraag 6
  Kunt u toelichten hoeveel ruimte op het net gereserveerd is, maar nog niet wordt gebruikt (het zogeheten «handdoekje leggen»)? Waarvoor is die ruimte specifiek gereserveerd?
 • Vraag 7
  Betekent de gereserveerde ruimte dat het net nog niet helemaal vol zit, maar dat het alleen administratief vol zit?
 • Vraag 8
  Hoe gaat u werk maken van snellere vergunningverlening voor netverzwaring? Hoe staat het met het uitwerken van een crisis- en herstelwetachtige aanpak zoals in het coalitieakkoord benoemd?
 • Vraag 9
  Wat betekent dit voor de klimaatdoelen en onze aanpak voor bijvoorbeeld hybride warmtepompen en zonnepanelen?
 • Vraag 10
  Wat betekent dit voor de verduurzaming van de industrie en de geplande investeringen in de MIEK?
 • Vraag 11
  Vindt u dat netbeheerders ook meer ruimte moeten krijgen om te anticiperen op mogelijke schaarste en met meer risico moeten kunnen investeren?
 • Vraag 12
  Bent u bereid om subsidies zoals de SDE++ meer vorm te geven naar duurzame energieproductie die het elektriciteitssysteem ontlast en/of niet gebruikt? Waarom wel/niet?
 • Vraag 13
  Bent u bereid om in de regio’s met een volgelopen stroomnet met grote prioriteit te beginnen met de uitrol van energieopslag mogelijkheden? Vindt u het logisch om deze techniek eerst in te zetten op plekken met netschaarste?
 • Vraag 14
  Bent u bereid om deze situatie als een crisis te erkennen en dus ook met bijbehorende spoed en creativiteit te werken aan oplossingen?
 • Vraag 15
  Gezien het feit dat de energiewet te laat komt voor het vinden van meer creatieve oplossingen, bent u bereid om onderdelen van de wet al eerder te behandelen en in werking te laten treden?
 • Vraag 16
  Kunt u deze vragen voorafgaand aan het zomerreces beantwoorden?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2022Z12151
Volledige titel: Het artikel 'Netbeheerder Tennet zet afname en opwek stroom van bedrijven stil'