Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

720 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Alle
11 november 2011 - 9 december 2011
Het bericht ‘Jeugd koopt nog steeds makkelijk alcohol’
Sabine Uitslag (CDA)
Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
4 november 2011 - 22 december 2011
De uitzending van Zembla waaruit blijkt dat jeugdzorginstellingen klachten van seksueel misbruik negeren en daarmee kwetsbare kinderen ernstig in gevaar brengen.
Khadija Arib (PvdA)
27 oktober 2011 - 22 november 2011
De sluiting van logeerhuizen voor kinderen met psychische problemen
Lea Bouwmeester (PvdA)
11 oktober 2011 - 14 november 2011
De kinderprogrammering bij de publieke omroep, in het bijzonder de TROS
Anouchka van Miltenburg (VVD)
Marja van Bijsterveldt (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)
11 oktober 2011 - 1 november 2011
Het voorstel om besnijdenis van meisjes te legaliseren
Geert Wilders (PVV), Willie Dille (PVV), Joram van Klaveren (PVV)
7 oktober 2011 - 4 november 2011
Het gebrek aan daadkracht bij de bestrijding van pooierboys en aan opvangadressen voor de betrokken slachtoffers
Tofik Dibi (GL)
23 september 2011 - 20 oktober 2011
Voetbalclubs die kleuters scouten en willen opleiden
Tjeerd van Dekken (PvdA)
Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
22 september 2011 - 18 oktober 2011
Jeugdzorg problematiek
Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink (CU)
12 september 2011 - 18 oktober 2011
De opvang van islamitische pleegkinderen in pleeggezinnen
9 september 2011 - 18 oktober 2011
Het bericht dat een pleegkind tegen de wil van de biologische ouder een geloofswijziging heeft ondergaan
Nine Kooiman (SP)
9 september 2011 - 18 oktober 2011
De opvang van een pleegkind met een islamitische achtergrond in een christelijk pleeggezin
Jeroen Dijsselbloem (PvdA), Khadija Arib (PvdA)
9 september 2011 - 22 september 2011
De voorlichtingscampagne met betrekking tot seksuele veiligheid
Elbert Dijkgraaf (SGP)
Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
1 september 2011 - 29 september 2011
Kinderen van ouders met psychische en verslavingsproblemen
Lea Bouwmeester (PvdA)
Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
22 augustus 2011 - 16 september 2011
Een verblijfsstatus en het recht op kinderbijslag
Raymond Knops (CDA), Eddy van Hijum (CDA)
Henk Kamp (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
12 augustus 2011 - 19 oktober 2011
Het bericht dat kinderen die ernstig bedreigd worden in hun ontwikkeling te weinig hulp krijgen
Nine Kooiman (SP)
Fred Teeven (staatssecretaris veiligheid en justitie) (VVD)
10 augustus 2011 - 31 augustus 2011
Het hoge aantal vrijspraken in zaken tegen (vermeende) loverboys
Khadija Arib (PvdA)
8 augustus 2011 - 6 september 2011
De gesloten jeugdzorg voorziening Transferium
Nine Kooiman (SP), Manja Smits (SP)
Marja van Bijsterveldt (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)
8 juli 2011 - 5 september 2011
De vereniging Martijn
Madeleine van Toorenburg (CDA), Pieter Omtzigt (CDA)
5 juli 2011 - 30 augustus 2011
Onderzoek van de GGD naar vermeende kindermishandeling bij de weekendlessen in een Tilburgse moskee
Cora van Nieuwenhuizen (VVD)
Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
30 juni 2011 - 18 augustus 2011
Het Nederlands Kinderoncologisch Centrum
Eeke van der Veen (PvdA)
Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)