Kamervraag 2024Z05300

Het bericht 'Een derde van Gronings dorpje bezoekt dokter vanwege klachten windturbines'

Ingediend 28 maart 2024
Indieners Silvio Erkens (VVD), Hester Veltman-Kamp (VVD)
Onderwerpen geluid natuur en milieu
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2024Z05300.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het artikel «Een derde van Gronings dorpje bezoekt dokter vanwege klachten windturbines»?1
 • Vraag 2
  Wat is de huidige stand van zaken van het vormgeven van afstands- en geluidsnormen?
 • Vraag 3
  Kunt u aangeven wat de huidige uitvoering is van de motie-Erkens/Leijten (Kamerstuk 32 813, nr. 985)?
 • Vraag 4
  Kunt u aangeven wat er is gebeurd sinds het Nevele-arrest toen de normen ongeldig zijn verklaard? Kunt u dit aangeven in een tijdlijn?
 • Vraag 5
  Hoe bent u van plan zo snel mogelijk afstands- en geluidsnormen te hanteren? Hoe voorkomt u vertraging? Naar welke datum van invoering en implementatie van afstands- en geluidsnormen streeft u?
 • Vraag 6
  Hoeveel windprojecten op land worden nog vergund van heden tot de gewenste implementatie van normen? Bent u in gesprek met provincies over een mogelijke pauzeknop op projecten indien de afstands- en geluidsnormen hierbij in de toekomst niet gewaarborgd kunnen worden? Acht u dit net als wij niet wenselijk aangezien er nu sprake is van willekeur en dit enorm schadelijk is voor het draagvlak voor wind op land?
 • Vraag 7
  Hoe representatief acht u de Nivel-studie? Hoe houdt u rekening met het kernpunt dat de resultaten voorzichtig geïnterpreteerd moeten worden zoals benoemd in de studie? Betekent deze voorzichtigheid dat er nu tijdelijk gewacht moet worden op landelijke normen?
 • Vraag 8
  Kunt u deze vragen een voor een beantwoorden?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2024Z05300
Volledige titel: Het bericht 'Een derde van Gronings dorpje bezoekt dokter vanwege klachten windturbines'