Kamervraag 2024Z05218

De resolutie van de VN veiligheidsraad over een wapenstilstand in Gaza

Ingediend 27 maart 2024
Indiener Sarah Dobbe
Onderwerpen internationaal internationale samenwerking
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2024Z05218.html
1. Israel Defense Forces op X, 24 maart 2024, «The Chief of Defence of t…
2. Haaretz, 26 maart 2024, 'The Deal Has Not Collapsed»: Partial Israeli Delegation Remains in Qatar for Hostage Release Talks – Israel News – Haaretz.com
 • Vraag 1
  Bent u bekend met Veiligheidsraadresolutie 2728?
 • Vraag 2
  Klopt het dat resoluties van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (VN) in principe bindend zijn?
 • Vraag 3
  Op welke manier is de Nederlandse regering gebonden aan deze resolutie?
 • Vraag 4
  Op welke manier gaat de Nederlandse regering bijdragen aan het verwezenlijken van een onmiddellijk staakt-het-vuren in Gaza, zoals geformuleerd in de resolutie?
 • Vraag 5
  Op welke manier gaat de Nederlandse regering bijdragen aan een duurzaam staakt-het-vuren in Gaza, zoals geformuleerd in de resolutie?
 • Vraag 6
  Op welke manier gaat de Nederlandse regering bijdragen aan het vrijlaten van de gijzelaars in Gaza, zoals geformuleerd in de resolutie?
 • Vraag 7
  Op welke manier gaat de Nederlandse regering bijdragen aan het waarborgen van humanitaire hulp aan Gaza, zoals geformuleerd in de resolutie?
 • Vraag 8
  Gaat Nederland de financiering van de United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) weer hervatten, aangezien de resolutie oproept tot het verzekeren van humanitaire hulp? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 9
  Deelt u de mening dat het niet-naleven van deze resolutie, ongeacht door welke partij, moet worden beantwoord met sancties vanuit Nederland? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 10
  Welke reactie bent u van plan te geven op het niet-naleven van deze resolutie, ongeacht door welke partij?
 • Vraag 11
  Bent u het eens dat de levering van F-35 onderdelen niet kan doorgaan als Israël de Veiligheidsraadresolutie niet opvolgt? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 12
  Bent u het eens dat het militair samenwerkingsverdrag met Israël niet getekend kan worden als Israël deze resolutie niet opvolgt? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 13
  Klopt het dat de commandant der strijdkrachten, de heer Eichelsheim, een werkbezoek naar Israël en het Israëlische leger heeft ondernomen?1
 • Vraag 14
  Hoe beoordeelt u dit werkbezoek in het licht van vraag 12?
 • Vraag 15
  Wat was het doel van dit werkbezoek?
 • Vraag 16
  Klopt het dat de heer Eichelsheim heeft meegedaan aan een werksessie met de ondervoorzitter van de Israëlische generale staf, de heer Baram, over onder andere Gaza? Welke bijdrage heeft de heer Eichelsheim aan deze werksessie geleverd?
 • Vraag 17
  De Israëlische krant Haaretz geeft aan dat er nog steeds een Israëlische delegatie in Qatar is voor onderhandelingen met Hamas, waar deze eerder leken te zijn mislukt.2 Kunt u een laatste stand van zaken geven over de vredesonderhandelingen?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2024Z05218
Volledige titel: De resolutie van de VN veiligheidsraad over een wapenstilstand in Gaza