Kamervraag 2024Z05212

Het falende communicatiesysteem voor medische noodhulp in Overijssel

Ingediend 27 maart 2024
Indiener Jimmy Dijk (SP)
Onderwerpen organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2024Z05212.html
 • Vraag 1
  Deelt u de mening dat het onacceptabel is dat ambulances en traumahelikopters in Overijssel zeer regelmatig onbereikbaar zijn door het nieuwe communicatiesysteem?1
 • Vraag 2
  Hoeveel meldingen zijn er bekend over de gebreken van het communicatiesysteem?
 • Vraag 3
  Hoe vaak heeft dit systeem geleid of kunnen leiden tot levensbedreigende situaties? Wat is er bekend over medische complicaties die zijn opgetreden of verergerd door gebrekkige communicatiemogelijkheden? Kunnen hiervan geanonimiseerde voorbeelden gegeven worden?
 • Vraag 4
  Welke gevaren levert dit systeem op voor hulpverleners zelf?
 • Vraag 5
  Waarom is er gekozen voor dit systeem? Waarom is er geen toestemming gegeven om decentraal het volledige bedieningssysteem van C2000 te gebruiken?
 • Vraag 6
  Klopt het dat dit probleem al eerder bekend was? Zo ja, waarom is hier niet op ingegrepen?
 • Vraag 7
  Hoe reageert u op de aanbevelingen in het «Advies toekomstbestendigheid van missiekritische communicatiesystemen» van 9 oktober 2023? Klopt het dat hier nog geen kabinetsreactie op is, en zo ja, waarom niet?
 • Vraag 8
  Hoe reageert u op de constatering dat «toekomstbestendig maken van missiekritische communicatie via deze driesporen-aanpak dreigt vast te lopen en dat daarmee de kwaliteit en continuïteit van missiekritische communicatie op termijn onvoldoende is veiliggesteld»?
 • Vraag 9
  Waarom is hierop nog niet geacteerd? Zijn kosten een overweging geweest om niet te handelen?
 • Vraag 10
  Wat gaat u doen om deze gevaarlijke situatie op te lossen?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2024Z05212
Volledige titel: Het falende communicatiesysteem voor medische noodhulp in Overijssel