Kamervraag 2024Z01783

Boodschappen die weer duurder wordt en (graai)inflatie die omhoog schiet.

Ingediend 5 februari 2024
Indiener Jimmy Dijk
Onderwerpen economie organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2024Z01783.html
 • Vraag 1
  Heeft u kennisgenomen van het artikel in de Telegraaf waarin wordt gesteld dat de boodschappen weer duurder zijn geworden?1
 • Vraag 2
  Waarom kunt u de inflatie niet beteugelen?
 • Vraag 3
  Wat gaat u doen aan de koopkracht van de Nederlander nu u de inflatie niet kunt beteugelen? De lonen verhogen?
 • Vraag 4
  Bent u op de hoogte van de verdubbeling van de winst van bijvoorbeeld banken?2
 • Vraag 5
  Gaat u nadere maatregelen nemen om de inflatie tegen te gaan?
 • Vraag 6
  Heeft u kennisgenomen van het feit dat voedsel duurder is geworden? Vind u dat producenten hun belastingen mogen doorberekenen aan de consument?
 • Vraag 7
  Wat ligt er in uw vermogen om het doorberekenen van belastingen van producenten tegen te gaan?
 • Vraag 8
  Kunt u met supermarkten afspreken dat voedsel voor mensen met een kleine beurs verkrijgbaar blijft, zoals in Frankrijk? Is een «anti-inflation quarter» een instrument dat u wilt inzetten?3
 • Vraag 9
  Bent u op de hoogte van uw uitspraken ten tijde van uw Kamerlidmaatschap over torenhoge inflatie in relatie tot armoede? Is uw inzicht daaromtrent veranderd?4
 • Vraag 10
  Heeft u contact met de Spaanse Minister van Financiën over maatregelen tegen inflatie? Wat vindt u van deze maatregelen?5
 • Vraag 11
  Vindt u ook dat winstgestuurde inflatie, oftwel graaflatie, met een pakket aan maatregelen die dit tegengaat hoog op de agenda moet komen, zoals Isabella Weber dat wereldwijd doet?6
 • Vraag 12
  Gaat u deze maatregelen implementeren?
 • Vraag 13
  Heeft u kennisgenomen van de antwoorden van Staatssecretaris Vijlbrief aangaande regulering van brandstofprijzen op mondelinge vragen van Kamerleden op 23 januari 2024?7
 • Vraag 14
  Gaat u deze manier van reguleren ook toepassen op prijzen van andere boodschappen?
 • Vraag 15
  Hoe gaat u zorgen dat een goede regulering van de prijzen op boodschappen effectief werkt?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2024Z01783
Volledige titel: Boodschappen die weer duurder wordt en (graai)inflatie die omhoog schiet.