Kamervraag 2023Z19243

Het achterwege blijven van afspraken met de industrie over reductie van de stikstofuitstoot

Ingediend 17 november 2023
Indieners Roelof Bisschop (SGP), Chris Stoffer (SGP)
Onderwerpen economie industrie natuur en milieu organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2023Z19243.html
 • Vraag 1
  Heeft u kennisgenomen van het bericht dat nog nauwelijks met industriële piekbelasters is gesproken over reductie van de stikstofuitstoot, terwijl bedrijven wel aangeven dat er mogelijkheden zijn?1
 • Vraag 2
  Kunt u precies aangeven met welke industriële piekbelasters inmiddels wel of niet is gesproken en welke afspraken al zijn gemaakt?
 • Vraag 3
  Waarom is alleen met de zeven grootste uitstoters inhoudelijk gesproken en nog niet met andere industriële piekbelasters?
 • Vraag 4
  Hoe kan het dat de gesprekken tot nu toe nog niet tot concrete resultaten hebben geleid?
 • Vraag 5
  Welke maatregelen gaat u nemen om ervoor te zorgen dat de stikstofuitstoot van in ieder geval de industriële piekbelasters op korte termijn verlaagd wordt?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2023Z19243
Volledige titel: Het achterwege blijven van afspraken met de industrie over reductie van de stikstofuitstoot