Kamervraag 2023Z19240

Het verspreiden van antisemitische flyers op de Universiteit van Leiden

Ingediend 17 november 2023
Indieners Nicki Pouw-Verweij (BBB), Harm Beertema (PVV)
Onderwerpen hoger onderwijs onderwijs en wetenschap
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2023Z19240.html
1. onderhands meegezonden
 • Vraag 1
  Bent u op de hoogte van de verspreiding van onderstaande flyer op de Universiteit Leiden?1
 • Vraag 2
  Deelt u de mening dat strijd tegen «zionisme» in deze context niet te onderscheiden is van een algehele strijd tegen de Israëlische staat?
 • Vraag 3
  Bent u van mening dat een tekst als «say it loud, say it clear, we don't want no Zionists here» een duidelijk antisemitisch karakter heeft, omdat deze uitspraak het bestaansrecht van de staat Israël ontkent?
 • Vraag 4
  Deelt u de constatering dat de brandende Israëlische tank op de flyer het werk is van Hamas of aan Hamas gelieerde groepen na hun aanval op 7 oktober 2023?
 • Vraag 5
  Bent u van mening dat daarmee een terreurdaad op deze flyer wordt verheerlijkt aangezien de afbeelding tevens juichende mensen bevat en gepaard gaat met teksten op de flyer als «there is only one solution, Intifada revolution»?
 • Vraag 6
  Deelt u de mening dat er keihard moet worden opgetreden tegen het verspreiden van haat in Nederlandse universiteitsgebouwen?
 • Vraag 7
  Deelt u de constatering dat het College van Bestuur (CvB) van de Universiteit Leiden het verspreiden van deze flyers weliswaar afwijst, maar dat onduidelijk is welke verdere maatregelen worden genomen om dit in de toekomst te voorkomen?
 • Vraag 8
  Bent u bereid het CvB op te roepen om concretere maatregelen te nemen tegen het verspreiden van flyers die oproepen tot geweld?
 • Vraag 9
  Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 10
  Bent u bereid om passende maatregelen te nemen tegen deze uitingen van haat als het CvB er niet in slaagt dit in de verdere toekomst te voorkomen?
 • Vraag 11
  Zo ja, hoe wilt u dat aanpakken?
 • Vraag 12
  In hoeverre heeft u, buiten deze specifieke casus om, zicht op politieke acties op universiteiten die oproepen tot geweld zoals ook op 15 november 2023 in Utrecht gebeurde, waar in de universiteitsbibliotheek de leus «from the river to the sea, Palestine will be free» gescandeerd werd?
 • Vraag 13
  In hoeverre wordt er gemonitord op de aanwezigheid van antisemitisch gedachtengoed en het aanmoedigen van antisemitische denkbeelden op universiteiten en hogescholen?
 • Vraag 14
  Bent u bereid dit toezicht verder aan te scherpen, en preventief in te grijpen waar nodig?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2023Z19240
Volledige titel: Het verspreiden van antisemitische flyers op de Universiteit van Leiden