Kamervraag 2023Z19239

Het bericht dat het aantal kinderen met longontsteking het grootste is in drie jaar tijd

Ingediend 17 november 2023
Indiener Fleur Agema (PVV)
Onderwerpen jongeren zorg en gezondheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2023Z19239.html
 • Vraag 1
  Wat is uw reactie op het bericht «Aantal jonge kinderen met longontsteking stijgt, grootste aantal in drie jaar tijd»?1
 • Vraag 2
  Wat is uw reactie op het bericht dat het aantal jongeren tussen 15–24 jaar en 65-plussers met longontsteking ook gestegen is?
 • Vraag 3
  Vertoont de leeftijdsgroep ertussen 25–64 jaar ook een stijging?
 • Vraag 4
  Wat kunnen de oorzaken hiervan zijn?
 • Vraag 5
  Zou er een relatie kunnen zijn met de lockdowns tijdens corona, toen mensen elkaar veel minder vaak troffen en alle virussen daardoor minder rondgingen en dat die virussen bezig zijn met een inhaalslag?
 • Vraag 6
  Kunt u bij de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) nagaan of het klopt wat indiener van deze vragen van haar huisarts hoorde, dat allerhande luchtwegvirussen meer dan anders welig tieren? Om welke virussen gaat het zoal?
 • Vraag 7
  Hoeveel antibioticakuurtjes en prednisolonkuurtjes werden de afgelopen maand meer voorgeschreven bij luchtwegaandoeningen door huisartsen en uitgereikt door apothekers dan een jaar geleden? Hoeveel meer dan in 2019?
 • Vraag 8
  Als Nivel en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) aangeven geen onderzoek te doen naar de verklaring voor de toename, bent u dan bereid te bewerkstelligen dat dat wel gebeurt? Zo nee, waarom niet?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2023Z19239
Volledige titel: Het bericht dat het aantal kinderen met longontsteking het grootste is in drie jaar tijd