Kamervraag 2023Z16486

De Nederlandse vlag

Ingediend 3 oktober 2023
Beantwoord 29 november 2023 (na 57 dagen)
Indiener Pepijn van Houwelingen (FVD)
Beantwoord door Mark Rutte (minister-president , minister algemene zaken) (VVD)
Onderwerpen cultuur cultuur en recreatie recht staatsrecht
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2023Z16486.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20232024-509.html
 • Vraag 1
  Erkent u dat de Nederlandse vlag (en in het verlengde hiervan de provincievlag en de gemeentevlag) de meest inclusieve vlag van het land is? Zo nee, waarom niet? Kunt u deze vraag inhoudelijk beantwoorden en niet op procedurele wijze?1

  Het is niet aan mij om uitspraken te doen over welke vlag de meest inclusieve vlag van het land is.

 • Vraag 2
  Indien vraag 1 bevestigend wordt beantwoord, waarom is het dan nog nodig om speciale vlaggen te laten wapperen die volgens u de inclusiviteit benadrukken?

  Zie het antwoord op vraag 1.

 • Vraag 3
  Wekt dat niet de indruk dat de Nederlandse vlag zelf niet inclusief genoeg is?

  Zie het antwoord op vraag 1.

 • Vraag 4
  Indien vraag 1 ontkennend wordt beantwoord, wat is volgens u in dat geval eigenlijk de betekenis van de Nederlandse vlag?

  Zie het antwoord op vraag 1.

 • Vraag 5
  Op vraag 3 antwoordt u onder meer dat er geen vlaginstructies en geen algemene wettelijke regels zijn voor het vlaggen met andere dan de Nederlandse (provincie of gemeente) vlag; betekent dit dat men op publieke gebouwen willekeurig elke vlag kan laten wapperen?

  De vlaginstructie heeft alleen betrekking op het uitsteken van de Nederlandse vlag. Voor andere vlaggen geldt de vlaginstructie niet. Er zijn geen algemene wettelijke regels voor het vlaggen met andere vlaggen. Dit is de verantwoordelijkheid van de eerstverantwoordelijke Minister ten aanzien van overheidsinstellingen, respectievelijk de verantwoordelijkheid van de provinciebesturen en de gemeentebesturen.

 • Vraag 6
  Zou het bijvoorbeeld toegestaan zijn om een communistische vlag op een stadhuis of ministerie te laten wapperen? Zou men een PvdA-vlag mogen hijsen? Een VVD-vlag wellicht? Of misschien een FVD-vlag? Een vlag van een religieuze beweging of een kerkgenootschap? Een vlag van een sportvereniging?

  Zie het antwoord op vraag 5.

 • Vraag 7
  U hebt geen antwoord gegeven op de vraag of overheidsinstellingen ideologisch neutraal behoren te zijn; betekent dit dat u vindt dat men partijvlaggen van publieke gebouwen kan laten wapperen?

  Zie het antwoord op vraag 5.

 • Vraag 8
  Kan elke identiteit in het land zijn eigen vlag hijsen op een publiek gebouw of zijn er uitzonderingen?

  Zie het antwoord op vraag 5.

 • Vraag 9
  U stelt dat overheidsinstellingen «dit wezenlijke uitgangspunt», namelijk dat de overheid er voor iedereen is, bij hun handelen dienen te «respecteren»; erkent u dat de overheid er rekening mee moet houden geen openlijk partijdige vlaggen op overheids- en andere publieke gebouwen te hijsen omdat daarmee dit wezenlijke principe wordt aangetast?

  Zie het antwoord op vraag 5.

 • Vraag 10
  Zo nee, waarom erkent u dit niet?

  Zie het antwoord op vraag 9.

 • Vraag 11
  U hebt vraag 5 niet beantwoord; betekent dit dat u niet erkent dat pride en SDG-vlaggen voor een groeiend aantal Nederlanders staan voor een zeer controversiële, internationale woke-ideologie en (vooral in het geval van de SDG-vlaggen) voor de ideologie van de Verenigde Naties en het World Economic Forum (zie de overeenkomst betreffende de versnelde implementatie van de SDG-doelen tussen het WEF en de VN van juni 2019)?

  Het is niet aan mij op te speculeren over ideologische associaties die mensen kunnen hebben met vlaggen.

 • Vraag 12
  Heeft u onderzoek laten doen naar de mate van acceptatie van deze ideologie en deze vlaggen onder de bevolking? Zo nee waarom niet? Zo ja, kunt u de uitkomst van dat onderzoek met de Kamer delen?

  Nee, ik zie hier ook geen aanleiding toe.

 • Vraag 13
  Bent u zich ervan bewust dat het kabinet met het toestaan van het wapperen van partijvlaggen als de pridevlag en de SDG-vlag een groot deel van de Nederlanders juist uitsluit (vermoedelijk gaat het om miljoenen mensen uit alle lagen van de bevolking, met allerlei etnische en religieuze achtergronden, die deze ideologieën afwijzen) en het laten wapperen van deze vlaggen dus het tegendeel is van inclusief? Zo nee, waarom niet?

  Het kabinet staat voor gelijke rechten, kansen en vrijheden voor iedereen. Het is niet aan mij op te speculeren over ideologische associaties die mensen kunnen hebben met vlaggen.

 • Vraag 14
  Vindt u deze specifieke uitsluiting een probleem? Zo nee, waarom niet?

  Zie het antwoord op vraag 13.

 • Vraag 15
  Vindt u het wellicht acceptabel mensen met bepaalde andere opvattingen die afwijken van de heersende ideologie buiten te sluiten? Zo ja, waarom vindt u dat acceptabel?

  Zie het antwoord op vraag 13.

 • Vraag 16
  Kunt u deze vragen afzonderlijk beantwoorden aangezien een «integrale beantwoording» niet gewenst wordt? Zo nee, waarom kunt u de vragen niet afzonderlijk beantwoorden?

  Ja.

 • Vraag 17
  Kunt u deze vragen binnen drie weken beantwoorden? Zo nee, waarom niet?

  Het is helaas niet gelukt om deze vragen binnen drie weken te beantwoorden


Kamervraag document nummer: kv-tk-2023Z16486
Volledige titel: De Nederlandse vlag
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20232024-509
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Van Houwelingen over de Nederlandse vlag