Kamervraag 2023Z15151

Het bericht ‘Emotionele ouderavond om nieuw schoolplan: Kinderen komen huilend thuis’

Ingediend 13 september 2023
Indiener Simone Richardson (VVD)
Onderwerpen onderwijs en wetenschap voortgezet onderwijs
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2023Z15151.html
1. Omroep West, 9 september 2023
2. WVO: de Wet voortgezet onderwijs
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het artikel «Emotionele ouderavond om nieuw schoolplan: Kinderen komen huilend thuis»?1
 • Vraag 2
  Bent u bekend met het nieuwe schoolplan van het Picasso Lyceum in Zoetermeer? Wat vindt u ervan dat per vak slechts 30 minuten instructie per week wordt gegeven?
 • Vraag 3
  Klopt het dat de leerlingen op school daardoor een groot gedeelte van de tijd huiswerk aan het maken zijn? Klopt het eveneens dat de leerlingen dat in zeer grote groepen doen en soms zonder begeleiding van een bevoegde leraar?
 • Vraag 4
  Bent u het ermee eens dat de kwaliteit van het onderwijs op het Picasso Lyceum daarmee onder druk staat?
 • Vraag 5
  Hoe verhoudt het inkorten van de instructietijd zich tot de vastgestelde normuren voor onderwijstijd in art. 2.38 WVO2 2020? Vallen de uren die leerlingen zelfstandig huiswerk maken hier ook onder?
 • Vraag 6
  Bent u het eens dat huiswerkuren geen vervanging zijn voor instructie door een bevoegde leraar?
 • Vraag 7
  Waar kunnen ouders en leerlingen zich melden als zij vermoeden dat de onderwijskwaliteit op een school onder druk staat? Welke stappen kunnen zij zelf ondernemen?
 • Vraag 8
  Heeft de Onderwijsinspectie grond om op basis van deze signalen een onderzoek in te stellen? Zo ja, bent u bereid de inspectie daartoe te verzoeken?
 • Vraag 9
  Is de door het Picasso Lyceum gebruikte onderwijsmethode wetenschappelijk onderbouwd? Bent u het ermee eens dat het gebruik van bewezen effectieve methodes gestimuleerd dient te worden?
 • Vraag 10
  Welke stappen gaat u concreet zetten om de rust op de school en bij haar leerlingen zo snel mogelijk weer terug te laten keren?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2023Z15151
Volledige titel: Het bericht ‘Emotionele ouderavond om nieuw schoolplan: Kinderen komen huilend thuis’