Kamervraag 2023Z14203

Het bericht dat het Erasmus MC vlees bant en snoepautomaten heeft verwijderd

Ingediend 22 augustus 2023
Beantwoord 14 september 2023 (na 23 dagen)
Indieners Vicky Maeijer (PVV), Fleur Agema (PVV)
Beantwoord door Kuipers
Onderwerpen organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2023Z14203.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20222023-3648.html
1. Met haar cateraar, producenten van sondevoeding, én met de AH to Go in haar gebouw voert het Erasmus MC gesprekken over aanpassing van het assortiment. „We willen de transitie maken naar zoveel mogelijk plantaardig.» Twintig procent vlees en tachtig procent plantaardig wordt de lat. „Nu is dat zestig procent vlees en veertig procent plantaardig.»
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht dat het Erasmus MC vlees en mars repen in de ban doet?1

  Ik ken het bericht over het voedingsbeleid van het Erasmus MC.

 • Vraag 2
  Heeft het Erasmus MC onderzocht of patiënten hier wel zin in hebben? Zo nee, waarom niet?

  Als onderdeel van het Nationaal Preventieakkoord subsidieer ik het project Goede Zorg Proef Je. Dit project ondersteunt ziekenhuizen en zorginstellingen in de transitie naar een gezond en duurzaam voedingsaanbod. Dit draagt bij aan het behalen van het doel dat het voedingsaanbod in ziekenhuizen (uiterlijk) in 2030 gezond is voor zowel patiënten, medewerkers als bezoekers. Erasmus MC is één van de voorhoede ziekenhuizen in dit project.
  Zorgorganisaties zijn zelf verantwoordelijk voor het voedingsaanbod in hun instellingen. Dit is onderdeel van de kwaliteit van zorg.
  Ik heb begrepen dat het Erasmus MC ervoor heeft gekozen om, in het verlengde van onder andere het project Goede Zorg Proef Je, te streven naar een gezonder en duurzamer aanbod van voeding voor patiënten, waarbij zowel ruimte bestaat voor vegetarische als niet-vegetarische maaltijden. Ook voor bezoekers, studenten en medewerkers blijven er voldoende keuzemogelijkheden voor een dergelijke gezonde en gevarieerde maaltijd.

 • Vraag 3
  Wat zijn de risico’s van een 100% plantaardige dieet zoals een vitamine B12 tekort?

  Het Voedingscentrum stelt dat vitamine B12 van nature alleen in dierlijke producten zit. Als je helemaal geen dierlijke producten eet, is het advies om een vitamine B12-supplement te slikken. Ook met vitamine B12 verrijkte producten kunnen helpen om genoeg vitamine B12 binnen te krijgen. Een 100 procent plantaardig dieet vergt dus extra aandacht voor het binnenkrijgen van bepaalde voedingsstoffen.2

 • Vraag 4
  Kunt u precies aangeven wat ongezond is aan vlees eten?

  Bepaalde soorten vlees(producten) kunnen het risico op ziektes vergroten. Het eten van te veel rood en bewerkt vlees heeft nadelige effecten op de gezondheid. Het eten van rood vlees en bewerkt vlees verhoogt het risico op bepaalde soorten kanker (waaronder darmkanker), het risico op diabetes type 2 en op beroerte.3 Het advies om de consumptie van rood vlees en met name bewerkt vlees te beperken, komt dan ook terug in de richtlijnen goede voeding van de Gezondheidsraad4. Ook zonder vlees kun je eten volgens de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum, die gebaseerd is op de richtlijnen goede voeding van de Gezondheidsraad.5

 • Vraag 5
  Bent u bekend met het feit dat slechts 4 tot 6% van de Nederlanders vegetarisch eet en nog een veel kleiner deel veganistisch?

  Ja, dergelijke percentages worden ook door het CBS gegeven.6

 • Vraag 6
  Waarom wordt de leefstijl van zo een klein deel van de bevolking opgedrongen aan een meerderheid van 94 tot 96% van de patiënten van het Erasmus MC?

  Ik vind het een goede ontwikkeling dat een zorginstelling, waar het draait om gezondheid en welzijn van patiënten, ook aandacht heeft voor de gezondheid en kwaliteit van het eten. Zoals ik in het antwoord op vraag 2 heb aangegeven, heeft het Erasmus MC ervoor gekozen om, in het verlengde van onder andere het project Goede Zorg Proef Je, te streven naar een gezonder en duurzamer aanbod van voeding voor patiënten, waarbij zowel ruimte bestaat voor vegetarische als niet-vegetarische maaltijden. Ik kan me dan ook niet vinden in de stelling dat een bepaalde leefstijl zou worden opgedrongen.

 • Vraag 7
  Deelt de Minister de mening dat de overheid (in dit geval een ziekenhuis) moet stoppen te dicteren of Nederlanders wel of geen vlees eten? Zo nee, waarom niet?

  Volgens mijn interpretatie van het beleid van het Erasmus MC is er voldoende keuzevrijheid rond de maaltijden. Zie ook mijn antwoord op vraag 3.

 • Vraag 8
  Klopt het dat candybars en dieetrepen overeenkomstige ingrediënten bevatten? Zo ja, waarom de een verbieden en de ander niet?

  Het Erasmus MC verbiedt niets. Er wordt een ander assortiment aangeboden.

 • Vraag 9
  Waarom zijn de snoepautomaten verwijderd? Het Erasmus MC had toch ook gezonde producten aan de automaten kunnen toevoegen?

  Ik ken niet de exacte overwegingen bij het beleid van het Erasmus MC. De snoepautomaten zijn vervangen door zogenoemde Health Food Walls die gezondere producten bevatten.

 • Vraag 10
  Wanneer wordt deze linkse radicale gekte gestuit?

  Daar is geen sprake van.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2023Z14203
Volledige titel: Het bericht dat het Erasmus MC vlees bant en snoepautomaten heeft verwijderd
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20222023-3648
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Agema en Maeijer over het bericht dat het Erasmus MC vlees bant en snoepautomaten heeft verwijderd