Kamervraag 2023Z14132

De eigen bijdrage voor een kunstgebit

Ingediend 17 augustus 2023
Beantwoord 6 september 2023 (na 20 dagen)
Indiener Fleur Agema (PVV)
Beantwoord door Kuipers
Onderwerpen verzekeringen zorg en gezondheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2023Z14132.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20222023-3572.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het feit dat de basisverzekering 75% van een kunstgebit vergoedt?

  Ja (artikel 2.31, lid 2 Regeling zorgverzekering).

 • Vraag 2
  Bent u bekend met het feit dat een kunstgebit gemiddeld € 1.388,71 kost en dat de eigen bijdrage gemiddeld € 347,18 bedraagt?1

  Ja.2 Overigens bieden veel aanvullende verzekeringen een vergoeding van deze eigen bijdrage.

 • Vraag 3
  Vallen de kosten voor het trekken van alle tanden en kiezen onder de basisverzekering?

  Het trekken van tanden en kiezen wordt niet vergoed als iemand een kunstgebit nodig heeft. Dit wordt alleen vergoed vanuit de basisverzekering als het gaat om bijzondere tandheelkundige zorg, dat wil zeggen als sprake is van een ernstige ontwikkelingsstoornis, groeistoornis of verworven afwijking van het tand-kaak-mondstelsel.

 • Vraag 4
  Hoeveel Nederlanders hebben geen tanden en kiezen in hun mond omdat ze de eigen bijdrage van 25% voor een kunstgebit niet kunnen betalen?

  Dit is niet zo specifiek te achterhalen. In 2021 ging 20% van de volwassenen niet naar de tandarts. Dit is een vergelijkbaar percentage met de situatie in 1990.
  Daarbij heb ik recent onderzoek laten doen naar mijding van mondzorg in het algemeen3 en werk ik samen met andere betrokkenen aan oplossingen voor dit bredere probleem, waarover ik uw Kamer heb geïnformeerd bij brief van 29 juni jongstleden (Kamerstuk 32 620, nr. 287).

 • Vraag 5
  Wat kost het afschaffen van de eigen bijdrage voor kunstgebitten?

  Het afschaffen van de eigen bijdrage voor kunstgebitten kost bij een gelijkblijvend aantal afnemers € 53,35 miljoen per jaar (prijspeil 2023).
  Ter beantwoording van deze vraag heeft Zorginstituut Nederland gekeken naar de declaratiedata van kunstgebitten in 2022, zoals door zorgverzekeraars verstrekt via Vektis. Daarbij zijn ook de implantaatgedragen kunstgebitten meegenomen. Deze zijn duurder en kennen een lager percentage eigen bijdrage (10% voor de implantaatgedragen prothese in de onderkaak en 8% voor de bovenkaak, zie artikel 2.31, lid 3 Regeling zorgverzekering). Het resultaat is de volgende tabel:
  Volledig kunstgebit
  € 117.673.163,55
  € 32.427.309,43
  € 150.100.472,98
  Kunstgebit op implantaten
  € 108.158.385,05
  € 16.343.550,60
  € 124.501.935,65
  Bij deze tabel gelden twee voetnoten:


Kamervraag document nummer: kv-tk-2023Z14132
Volledige titel: De eigen bijdrage voor een kunstgebit
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20222023-3572
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Agema over de eigen bijdrage voor een kunstgebit