Kamervraag 2023Z09524

Het artikel 'De denktank van Rob de Wijk heeft een heldere visie op de wereld, maar is er ook transparantie in eigen huis?'

Ingediend 30 mei 2023
Beantwoord 20 juni 2023 (na 21 dagen)
Indiener Pepijn van Houwelingen (FVD)
Beantwoord door Kajsa Ollongren (minister defensie) (D66)
Onderwerpen internationaal organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2023Z09524.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20222023-2960.html
1. de Volkskrant, 27 mei 2023, «De denktank van Rob de Wijk heeft een heldere visie op de wereld, maar is er ook transparantie in eigen huis?»
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het artikel «De denktank van Rob de Wijk heeft een heldere visie op de wereld, maar is er ook transparantie in eigen huis?»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Kan de Kamer een overzicht ontvangen (inclusief de bijbehorende aanbestedingsdossiers) van alle opdrachten die sinds 2020 vanuit Defensie (inclusief de krijgsmachtonderdelen) zijn verstrekt aan HCSS? Zo nee, waarom niet?

  Ja.
  Er kunnen drie soorten opdracht aan HCSS onderscheiden worden: 1) onderzoeksopdrachten binnen raamovereenkomst PROGRESS, 2) onderzoeksopdrachten door verschillende Defensieonderdelen buiten PROGRESS en 3) overige opdrachten.

 • Vraag 3
  Hoeveel ambtenaren van Defensie zijn op dit moment gedetacheerd bij HCSS?

  Op dit moment (juni 2023) is er één Defensiemedewerker gedetacheerd bij HCSS.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2023Z09524
Volledige titel: Het artikel 'De denktank van Rob de Wijk heeft een heldere visie op de wereld, maar is er ook transparantie in eigen huis?'
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20222023-2960
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Van Houwelingen over het Volkskrant artikel omtrent HCSS, met als titel 'De denktank van Rob de Wijk heeft een heldere visie op de wereld, maar is er ook transparantie in eigen huis?'