Kamervraag 2023Z09138

Het bericht ‘De woedeaanvallen van minister Wiersma zijn geen incident, maar een patroon’

Ingediend 24 mei 2023
Beantwoord 14 juli 2023 (na 51 dagen)
Indiener Peter Kwint
Beantwoord door Robbert Dijkgraaf (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (D66), Dennis Wiersma (minister zonder portefeuille onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
Onderwerpen bestuur organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2023Z09138.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20222023-3547.html
1. NRC, 19 mei 2023, «Woedeaanvallen van Minister Wiersma zijn geen incident maar een patroon», De woedeaanvallen van Minister Wiersma zijn geen incident maar een patroon – NRC
 • Vraag 1
  Deelt u de analyse die in de kop van het artikel wordt gegeven?1
 • Vraag 2
  Klopt het dat er al sinds het Kamerlidmaatschap van de Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs regelmatig gesprekken zijn gevoerd over zijn autoritaire en driftige manier van leidinggeven»?
 • Vraag 3
  Op welke manier kan de Kamer – toch de meest direct leidinggevende van de Minister – controleren wat het effect is van het door de Minister aangekondigde «met zichzelf aan de slag gaan»?
 • Vraag 4
  Bent u bereid om het verloop binnen het ministerie te monitoren en bij vertrekkende ambtenaren expliciet te informeren wat de reden is van hun vertrek, teneinde een beeld te krijgen van of de aangekondigde verbeteringen ook leiden tot minder vertrekkende ambtenaren? En de uitkomsten van deze monitoring met de Kamer te delen?
 • Vraag 5
  Op welke manier wordt er binnen het ministerie zorg voor gedragen dat ambtenaren zich vrij voelen om eventuele kritiek te delen? Hoe wordt hierin meegenomen dat er altijd een drempel is voor mensen om zich melden bij iemand die hoger in de organisatie staat, zeker wanneer een melding het gedrag van die hogergeplaatste zelf betreft?
 • Vraag 6
  Welke rol ziet de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor zichzelf weggelegd als eindverantwoordelijk Minister voor het hele ministerie en voor de ambtenaren die daar werken?
 • Vraag 7
  Klopt het dat het zogenaamde «masterplan basisvaardigheden» eerder op televisie werd aangekondigd dan werd bedacht en uitgewerkt op het ministerie? Is dit een verstandige manier van werken?
 • Vraag 8
  Op welke manier bent u voornemens te voorkomen dat de reeks aan publicaties ook het functioneren van het ministerie raakt, bijvoorbeeld gezien de verantwoordelijkheid van het ministerie voor sociale veiligheid in het onderwijs, anti-pestprotocollen en de aanpak van grensoverschrijdend gedrag in de media en de culturele sector?
 • Vraag 9
  Deelt u de mening dat negentien communicatiemedewerkers op een bewindspersoon echt hysterisch veel is? En dat het prima mogelijk is om op een hedendaagse manier een inkijkje te geven in waar een bewindspersoon mee bezig is met een iets kleinere entourage?
 • Vraag 10
  Kunt u een uitsplitsing maken naar de precieze functies van deze personen?
 • Vraag 11
  Deelt u de mening dat de explosieve toename van het aantal voorlichters op ministeries – en bij andere overheden – niet geleid heeft tot een betere informatievoorziening richting volksvertegenwoordigers?
 • Vraag 12
  Bent u bereid om binnen het kabinet een gesprek te openen over het substantieel verkleinen van de communicatieschil bij de overheid? Kan de Kamer daarover voor Prinsjesdag voorstellen verwachten?
 • Vraag 13
  Zou u het ook niet een goed idee vinden om de vrijgekomen middelen juist te investeren in het controleren van de macht, bijvoorbeeld door het mogelijk maken dat lokale en regionale journalisten in staat worden gesteld om raadsvergaderingen in hun gemeente te volgen en daar verslag van te doen?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2023Z09138
Volledige titel: Het bericht ‘De woedeaanvallen van minister Wiersma zijn geen incident, maar een patroon’
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20222023-3547
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Kwint over het bericht ‘De woedeaanvallen van minister Wiersma zijn geen incident, maar een patroon’