Kamervraag 2023Z00706

Bedreiging van cultureel erfgoed uit de periode 1965-1985

Ingediend 20 januari 2023
Indiener Lucille Werner (CDA)
Onderwerpen cultuur cultuur en recreatie
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2023Z00706.html
 • Vraag 1
  Hebt u kennisgenomen van recente berichten over bedreiging van cultureel erfgoed uit de periode 1965-1985?1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
 • Vraag 2
  Deelt u de mening dat iconen uit deze tijd zeer kwetsbaar zijn en al te voortvarend worden gesloopt?
 • Vraag 3
  Heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed het gebouwde erfgoed uit de periode 1965-1985 en de actuele bedreigingen in beeld?
 • Vraag 4
  Welke concrete maatregelen neemt u om iconen uit de periode 1965-1985 te beschermen?
 • Vraag 5
  Deelt u de mening dat het wenselijk is dat het Rijk panden uit 1965-1985 proactief gaat beschermen?
 • Vraag 6
  Bent u bereid stappen te zetten om panden uit 1965-1985 te beschermen, zoals het Rijk ook heeft gedaan met de periode van de Wederopbouw, in ieder geval 100 of 200 objecten met een goede spreiding over Nederland?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2023Z00706
Volledige titel: Bedreiging van cultureel erfgoed uit de periode 1965-1985