Kamervraag 2023Z00700

Het bericht dat de kinder-ic’s vol liggen met jonge RS-patiëntjes.

Ingediend 20 januari 2023
Indiener Fleur Agema (PVV)
Onderwerpen organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2023Z00700.html
1. NOS, 26 december 2022; Kinderintensivecares vol door jonge patiënten met RS-virus (nos.nl).
2. Capactiteitsorgaan, januari 2023, «Capaciteitsplan 2022–2025 Deelrapport 8 FZO beroepen & Ambulanceverpleegkundigen» (capaciteitsorgaan.nl/capaciteitsplan-2022–2025-deelrapport-8-fzo-beroepen-ambulanceverpleegkundigen/).
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht: «Kinderintensivecares vol door jonge patiënten met RS-virus»1?
 • Vraag 2
  Hoe verklaart u dat nu in december de kinder-IC’s al vol lagen, aangezien de piek van besmettingen met het Respiratoir Syncytieel (RS)-virus meestal in januari en februari ligt?
 • Vraag 3
  Is de piek inmiddels voorbij of worden nog meer doodzieke patiëntjes verwacht de komende maanden?
 • Vraag 4
  Zijn er kinderoperaties uitgesteld omdat de kinder-IC’s vol lagen met RS-patiëntjes? Zo ja waar, en hoeveel? Hoeveel gezonde levensjaren van kinderen zijn hiermee verloren gegaan?
 • Vraag 5
  Bent u van plan het aantal kinder-IC’s uit te breiden? Zo ja, per wanneer? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 6
  Wat gaat u doen aan het structureel tekort aan IC-verpleegkundigen, nu de benodigde opleidingsinstroom voor 2020 – 2023 bij lange na niet gehaald wordt, zoals blijkt uit het recente adviesrapport van het Capaciteitsorgaan (Capaciteitsplan 2022 – 2025)?2
 • Vraag 7
  Wanneer gaat in Nederland de vaccinatie van start, aangezien het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) in september 2022 een vaccin tegen het RS-virus heeft goedgekeurd?
 • Vraag 8
  Deelt u inmiddels de mening dat 100 kinder-IC-bedden te weinig is? Zo nee, kunt u een cijfermatige onderbouwing geven?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2023Z00700
Volledige titel: Het bericht dat de kinder-ic’s vol liggen met jonge RS-patiëntjes.