Kamervraag 2022Z23737

Het bericht 'Shula Rijxman zit aan de paddenstoelen’

Ingediend 1 december 2022
Beantwoord 16 december 2022 (na 15 dagen)
Indiener Olaf Ephraim (FVD)
Beantwoord door Gunay Uslu (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (D66)
Onderwerpen bestuur organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2022Z23737.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20222023-1069.html
1. De Telegraaf, d.d. 21 november 2022, «Illegale» wandelroute in Gooise natuur: vraagtekens bij afscheidscadeautje voor Shula Rijxman | Binnenland | Telegraaf.nl.
 • Vraag 1
  Bent u bekend met feit dat over het Mediapark en aangrenzende natuurgebieden De Snip en Spanderswoud een wandelroute loopt met bewegwijzering die de naam van «Shula Rijxman» draagt?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Kunt u aangeven waarom deze paddenstoelen op een publieke wandelroute de naam van een niet onomstreden bestuursvoorzitter van de publieke omroep dragen? Wie heeft dit idee aangedragen en met wat voor doel?

  Naar ik heb begrepen betrof de wandelroute een tijdelijke en in omvang beperkte actie van de NPO, in samenspraak met de gemeente Hilversum, als ludiek afscheidscadeau aan de voormalig bestuursvoorzitter van de NPO. De gemeente Hilversum heeft de paddenstoelen in het nabijgelegen bos voorzien van stickers met de benaming van de route. Volgens de gemeente Hilversum is de naam van de voormalig bestuursvoorzitter van de NPO op de betreffende paddenstoelen reeds verwijderd.

 • Vraag 3
  Wat is de normale procedure om een wandelroute te vernoemen naar een publiek figuur en is deze gevolgd? Zo nee, waarom niet?

  Het is mij niet bekend wat de normale procedure is om een wandelroute te vernoemen naar een publiek figuur.

 • Vraag 4
  Wat waren de kosten die hiermee gemoeid waren en zijn deze bekostigd uit algemene middelen?

  In antwoord op schriftelijke vragen van de fractie van de Partij voor de Arbeid Hilversum zegt de gemeente Hilversum dat de kosten voor de uitvoering
  ongeveer € 120,– bedroegen en dat deze zijn voldaan uit het reguliere onderhoudsbudget van gemeente Hilversum.2

 • Vraag 5
  Bent u ook niet van mening dat het eren van bestuurders als mevrouw Rijxman, zeer omstreden is, zelfs al zou dit voldaan zijn uit private gelden?

  Het is aan de gemeente Hilversum om een afweging te maken in de manier waarop het bestuurders als mevrouw Rijxman wil eren.

 • Vraag 6
  Wat zijn de kosten om deze te verwijderen?

  In dezelfde antwoorden3 zoals die in antwoord op vraag 4 zijn genoemd, zegt de gemeente Hilversum dat de verwijdering van de stickers is uitgevoerd in een reguliere onderhoudsronde van gemeente Hilversum.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2022Z23737
Volledige titel: Het bericht 'Shula Rijxman zit aan de paddenstoelen’
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20222023-1069
Volledige titel: Antwoord op de vragen van het lid Ephraim over het bericht 'Shula Rijxman zit aan de paddenstoelen’