Kamervraag 2022Z17281

De prijscap op energie

Ingediend 20 september 2022
Indieners Lilian Marijnissen (SP), Pieter Omtzigt (Lid Omtzigt)
Onderwerpen energie natuur en milieu
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2022Z17281.html
 • Vraag 1
  Klopt het dat de regering overgaat tot het instellen van een prijscap op energie? Zo ja, wanneer gaat die in en op welk niveau worden verbruik en prijs vastgesteld?
 • Vraag 2
  Kunt u aangeven wat de geschatte kosten zijn van de prijscap?
 • Vraag 3
  In welke ministerraad is vergaderd over een prijscap en is besloten een prijscap in te stellen?
 • Vraag 4
  Kunt u aangeven wie onder de prijscap vallen en dan in het bijzonder ingaan op een woning die van het gas af is en waar alleen elektriciteit gebruikt wordt, een woning die op stadswarmte in aangesloten, blokverwarming, een tweede woning, een vakantiewoning die permanent wordt bewoond?
 • Vraag 5
  Is er een tegemoetkoming voor mensen die in een tochtig, slecht geïsoleerd huurhuis wonen (bijvoorbeeld enkel glas of energielabel F). Is deze maatregel toereikend?
 • Vraag 6
  Heeft u een maatregel voor bedrijven (bijvoorbeeld bakkers of slagers) die energie-intensief zijn?
 • Vraag 7
  Bent u ervan op de hoogte dat een aantal energiebedrijven zeer hoge prijzen in rekening brengt (zoals rond de één euro voor één kWh en 4 euro voor een kuub gas), terwijl de marktprijzen daar – gelukkig – onder zitten. Op welke wijze zult u bevorderen dat de prijscap, die een groot deel van het crediteurrisico wegneemt bij energiebedrijven, niet leidt tot excessieve winsten bij energiebedrijven?
 • Vraag 8
  Bent u ervan op de hoogte dat eigenaren van windmolen, kolencentrales, zonneparken of een nucleaire centrale voor lage kosten (soms rond de 0,1 euro) energie kunnen opwekken, dat die energie nu met winstmarges tot 1.000 procent wordt verkocht wordt en dat de overheid vervolgens de huishoudens weer subsidieert totdat zij ongeveer de kostprijs betalen?
 • Vraag 9
  Op welke wijze gaat u ervoor zorgen dat deze vormen van elektriciteit tegen kostprijs en een redelijke mark-up geleverd gaan worden aan het systeem, zodat er geen overwinsten gaan ontstaan, die vooral publiek betaald worden?
 • Vraag 10
  Moeten alle niet-slimme meters uitgelezen worden op de dag dat deze maatregel ingaat?
 • Vraag 11
  Kunt u de memo’s die de fractievoorzitters van de coalitiepartijen over deze maatregel en varianten daarvan gezien hebben de afgelopen maanden, aan de Kamer doen toekomen?
 • Vraag 12
  Heeft u indicaties van de koopkrachteffecten? Kunt u die delen?
 • Vraag 13
  Op welke momenten is overlegd met de energiebedrijven? Met wie van de energiebedrijven? Zijn hier verslagen van gemaakt? Kunt u dus van elke bijeenkomst datum, aanwezigheid (van zijde regering en energiebedrijven) en verslagen delen met de Kamer?
 • Vraag 14
  Wanneer zijn deze overleggen gestart?
 • Vraag 15
  Zijn deze maatregelen besproken met andere partijen dan de coalitie? Kunnen voorbereidende notities worden gedeeld met de gehele kamer?
 • Vraag 16
  Waarom wordt de energieprijs niet losgekoppeld van de gasprijs? Is dit overwogen?
 • Vraag 17
  Is overwogen dat de transportkosten van energie voor huishoudens wordt kwijtgescholden?
 • Vraag 18
  Wordt wettelijk geregeld dat niemand wordt afgesloten deze winter?
 • Vraag 19
  Kunt u deze vragen een voor een en zoveel mogelijk voor aanvang van de APB beantwoorden?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2022Z17281
Volledige titel: De prijscap op energie