Kamervraag 2022Z17280

Thuiszitters in het funderend onderwijs

Ingediend 20 september 2022
Indiener Mariëlle Paul (VVD)
Onderwerpen basisonderwijs onderwijs en wetenschap voortgezet onderwijs
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2022Z17280.html
 • Vraag 1
  Hoeveel thuiszitters zijn er op dit moment?
 • Vraag 2
  Hoe verklaart u de toename van het aantal vrijstellingen artikel 5 onder a Leerplichtwet (Lpw)?
 • Vraag 3
  Hoe ziet de procedure eruit, zowel op papier als in de praktijk, om tot een vrijstelling artikel 5 onder a Lpw te komen?
 • Vraag 4
  Hoe vaak komt het voor dat een school zich handelingsverlegen verklaart en in welk deel van de gevallen wordt een andere school gevonden voor een kind?
 • Vraag 5
  Hoe gaan samenwerkingsverbanden om met hun wettelijke taak om een dekkend aanbod aan ondersteuning te hebben voor een leerling, ook als die leerling niet op een school ingeschreven staat?
 • Vraag 6
  Hoe vaak komt het voor dat er geen actie meer ondernomen wordt door samenwerkingsverbanden en andere betrokken partijen na een vrijstelling?
 • Vraag 7
  Deelt u de mening dat digitaal afstandsonderwijs een oplossing kan zijn voor leerlingen die dreigen uit te vallen?
 • Vraag 8
  Hoe vaak is bij scholen en samenwerkingsverbanden digitaal afstandsonderwijs al onderdeel van de aanpak om thuiszitters te voorkomen?
 • Vraag 9
  Wat is de status van het wetsvoorstel onderwijskundig perspectief bij vrijstellingen?
 • Vraag 10
  Waar kunnen ouders zich melden als, in hun ogen, het samenwerkingsverband niet voldoende actie onderneemt om schooluitval te voorkomen?
 • Vraag 11
  Deelt u de mening dat het voor sommige kinderen beter is om parttime naar school te gaan en op die manier uitval te voorkomen?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2022Z17280
Volledige titel: Thuiszitters in het funderend onderwijs