Kamervraag 2022Z15422

Nederlandse bedrijven die actief zijn in Qatar vanwege het WK-voetbal

Ingediend 3 augustus 2022
Indiener Jasper van Dijk (SP)
Onderwerpen internationaal internationale samenwerking
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2022Z15422.html
 • Vraag 1
  Wat is uw oordeel over het artikel: «Nederlandse bedrijven verdienden miljoenen aan bouwprojecten rond omstreden WK in Qatar»?1
 • Vraag 2
  Erkent u dat «ongeveer twee miljoen arbeidsmigranten die de WK-faciliteiten bouwden dat vaak in erbarmelijke leef- en werkomstandigheden deden, met naar schatting enkele duizenden doden tot gevolg»?
 • Vraag 3
  Zijn er bij de Nederlandse bouwprojecten in Qatar slachtoffers gevallen?
 • Vraag 4
  Hoe kan het dat sommige bedrijven (voordat zij actief werden) geen onderzoek deden naar de arbeidsomstandigheden in Qatar? Deelt u de mening dat dit noodzakelijk is, gezien de «grote risico’s met betrekking tot uitbuiting van arbeidsmigranten»?
 • Vraag 5
  Deelt u de mening dat bedrijven «over het algemeen niet transparant zijn in de stappen die zij nemen om in Qatar uitbuiting te voorkomen»?
 • Vraag 6
  Klopt het dat «nog geen bedrijf» op de website heeft aangegeven hoe uitbuiting wordt voorkomen, «terwijl VN-richtlijnen voorschrijven dat zij dat duidelijk moeten communiceren»?
 • Vraag 7
  Hoe gaat u realiseren dat bedrijven transparanter worden in de naleving van maatregelen om uitbuiting te voorkomen?
 • Vraag 8
  In hoeverre wordt de FIFA aansprakelijk gesteld voor de misstanden in Qatar?
 • Vraag 9
  Welke lessen trekt u uit de wijze waarop de bouwprojecten voor het WK tot stand zijn gekomen? Hoe gaat u (medeplichtigheid aan) misstanden voorkomen?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2022Z15422
Volledige titel: Nederlandse bedrijven die actief zijn in Qatar vanwege het WK-voetbal