Kamervraag 2022Z15390

Het bericht dat medicijntekorten leiden tot agressie bij de apotheek

Ingediend 1 augustus 2022
Indiener Vicky Maeijer (PVV)
Onderwerpen geneesmiddelen en medische hulpmiddelen organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2022Z15390.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het artikel «Tekort aan meer dan duizend medicijnen leidt tot agressie bij apotheek»?1
 • Vraag 2
  Hoe gaat u de agressie tegen apothekerspersoneel aanpakken?
 • Vraag 3
  Heeft u begrip voor het feit dat mensen boos en teleurgesteld zijn als hun medicijnen niet op voorraad zijn?
 • Vraag 4
  Klopt het dat wanneer een alternatief medicijn wordt voorgeschreven, de patiënt een hogere vergoeding moet betalen vanwege het terhandstellings- of eerste uitgifte tarief? Zo ja, vindt u het acceptabel dat de patiënt duurder uit is omdat er een medicijn niet op voorraad is?
 • Vraag 5
  Wat is volgens u de oorzaak van de medicijntekorten?
 • Vraag 6
  Waarom kan niet altijd een alternatief medicijn worden gevonden? Waar ligt dat aan, tegen welke knelpunten lopen de apothekers aan?
 • Vraag 7
  Welke rol speelt het preferentiebeleid van de zorgverzekeraars bij de medicijntekorten?
 • Vraag 8
  Klopt het dat door de lage prijzen die het preferentiebeleid veroorzaakt, Nederland achteraan in de rij staat als de leveringsproductie weer op gang komt?
 • Vraag 9
  Deelt u de mening dat beter wat hogere prijzen kunnen worden betaald dan patiënten in de kou te laten staan?
 • Vraag 10
  Wat is uw reactie op het standpunt van de ABN om medicijnproductie naar Nederland te halen om de werkdruk bij apothekers, veroorzaakt door medicijntekorten, te verlagen?2
 • Vraag 11
  Hoeveel apothekers bereiden zelf medicijnen? Om welke medicijnen gaat het en hoeveel patiënten worden zo voorzien?
 • Vraag 12
  Wat zijn de knelpunten voor apothekers als ze zelf medicijnen willen bereiden? Kunt u deze knelpunten oplossen of hoe kunt u apothekers faciliteren met zelfbereiding?
 • Vraag 13
  Welke stappen zijn tot nu toe ondernomen om meer medicijnproductie in Nederland te laten plaatsvinden?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2022Z15390
Volledige titel: Het bericht dat medicijntekorten leiden tot agressie bij de apotheek