Kamervraag 2022Z13071

De verschillen in handhaving bij boerenprotesten en klimaatdemonstraties.

Ingediend 24 juni 2022
Indiener Frank Wassenberg (PvdD)
Onderwerpen openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2022Z13071.html
 • Vraag 1
  Erkent u dat bij de demonstraties van boeren en klimaatactivisten op 22 juni jl. verschillen waren in de manier waarop de politie ingreep?1, 2
 • Vraag 2
  Erkent u dat dit niet de eerste keer is dat verschillend wordt gehandhaafd bij boeren- en klimaatdemonstraties?3, 4
 • Vraag 3
  Erkent u dat het feit dat de politie niet tegen trekkers op de snelweg is opgewassen ervoor zorgt dat een boerendemonstrant een aanzienlijk kleiner risico loopt belemmerd te worden in zijn demonstratierecht dan een klimaatdemonstrant zonder een trekker als machtsmiddel?
 • Vraag 4
  Vindt u dat een wenselijke situatie?
 • Vraag 5
  Erkent u dat het lokale gezag verantwoordelijk is voor het handhaven van de wet, de openbare orde en de veiligheid bij een demonstratie, maar dat het aan u is rechtsongelijkheid bij de handhaving van demonstraties te voorkomen? Zo ja, hoe gaat u dat doen? Zo nee, waarom niet?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2022Z13071
Volledige titel: De verschillen in handhaving bij boerenprotesten en klimaatdemonstraties.