Kamervraag 2022Z13069

Het bericht ‘Metselaarstekens op tiental Walcherse kerken verminkt door restauratie’

Ingediend 24 juni 2022
Indiener Roelof Bisschop (SGP)
Onderwerpen bouwen en verbouwen cultuur cultuur en recreatie huisvesting
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2022Z13069.html
 • Vraag 1
  Kent u het bericht «Metselaarstekens op tiental Walcherse kerken verminkt door restauratie»?1
 • Vraag 2
  Kunt u bevestigen dat bij verschillende kerken op Walcheren inderdaad de zogeheten metselaarstekens zijn verdwenen door de restauratie? Zo ja, hoe heeft dit kunnen gebeuren binnen de geldende kaders inzake restauratie en wat is de rol geweest van de Rijksdienst voor het cultureel erfgoed (RCE) als het gaat om Rijksmonumenten?
 • Vraag 3
  Hoe is het mogelijk dat zulke opzichtige elementen aan monumenten door restauratie aangetast kunnen worden? Wat doet u om te bevorderen dat basale kennis voldoende op peil is?
 • Vraag 4
  Op welke wijze kunt u bijdragen aan eventuele mogelijkheden tot herstel van deze monumenten of het voorkomen van problemen in lopende restauraties? Is de RCE voornemens contact te zoeken met alle gemeenten waar dit probleem aan de orde is, ook als geen sprake is van Rijksmonumenten?
 • Vraag 5
  In hoeverre kan deze problematiek op andere plaatsen in Nederland aan de orde zijn? Bent u bereid dit in beeld te brengen en de gemeenten, die hiermee te maken kunnen krijgen, hierover te informeren?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2022Z13069
Volledige titel: Het bericht ‘Metselaarstekens op tiental Walcherse kerken verminkt door restauratie’