Kamervraag 2022Z12637

Het Bescherm- en Herstelplan Gas

Ingediend 21 juni 2022
Indieners Christine Teunissen (PvdD), Lammert van Raan (PvdD)
Onderwerpen energie natuur en milieu
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2022Z12637.html
 • Vraag 1
  Welke 60 bedrijven zijn opgenomen in het Bescherm- en Herstelplan Gas (BHG)?
 • Vraag 2
  Hoeveel gas kunnen deze 60 bedrijven volgens u besparen, in totaal en uitgesplitst naar bedrijf?
 • Vraag 3
  Kunt u van alle 60 bedrijven aangeven hoeveel kuub gas zij per jaar verbruiken in totaal en uitgesplitst naar bedrijf?
 • Vraag 4
  kunt u dit ook aangeven voor de sierteelt als geheel? Hoeveel m3 gas verbruikt de sierteelt per jaar?
 • Vraag 5
  Maakte de «tijdelijke gasbesparingstender» onderdeel uit van de gesprekken die u met de 60 grootverbruikers hebt gevoerd?
 • Vraag 6
  Waarom kiest u er niet voor om, zoals het Bescherm- en Herstelplan Gas in volgende stappen voorschrijft, de 60 grootverbruikers af te schakelen?
 • Vraag 7
  Waarom kiest u middenin de klimaatcrisis voor extra CO2-uitstoot?
 • Vraag 8
  Kunt u deze vragen beantwoord voor aanvang van het commissiedebat Klimaat en Energie van woensdag 22 juni 2022?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2022Z12637
Volledige titel: Het Bescherm- en Herstelplan Gas