Kamervraag 2022Z12293

Herhaalprikken voor mensen onder de zestig jaar

Ingediend 16 juni 2022
Indiener Joba van den Berg-Jansen (CDA)
Onderwerpen gezondheidsrisico's zorg en gezondheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2022Z12293.html
1. Twitterbericht, 11 juni 2022 (https://twitter.com/locuta/status/15355…
2. Kamerstuk 25 295, nr. 1870.
3. Desgewenst kunnen enkele geanonimiseerde voorbeelden onderhands worden aangereikt.
 • Vraag 1
  Klopt het dat op zaterdag 11 juni jongstleden diverse GGD’en tweede boosters voor mensen onder de zestig jaar zonder afspraak hebben aangeboden, maar dat dit binnen een dag weer teruggedraaid werd? Zo ja, hoe heeft dit misverstand kunnen ontstaan?1
 • Vraag 2
  Deelt u de mening dat de overheid een schild dient te zijn voor de zwakken en kwetsbare mensen moet helpen beschermen?
 • Vraag 3
  Herinnert u zich de aangenomen motie Van den Berg c.s., waarin de regering verzocht is maatwerk mogelijk te maken voor het toedienen van – op vrijwillige basis – herhaalprikken voor kwetsbaren onder de 60 jaar als de medisch specialist dat adviseert?2
 • Vraag 4
  Op welke wijze heeft u deze motie uitgevoerd?
 • Vraag 5
  Deelt u de mening dat deze motie alleen goed uitgevoerd wordt als aan álle kwetsbaren onder de zestig jaar met een verwijzing van een medisch specialist een herhaalprik wordt aangeboden, en dus niet alleen voor ernstig immuun geconpromitteerden? Op welke wijze communiceert u hierover richting de GGD’en?
 • Vraag 6
  Kunt u aangegeven wat mensen die zich kwetsbaar voelen (bijvoorbeeld omdat ze overgewicht hebben, diabetes of COPD) en die daarom graag een tweede booster willen ontvangen maar jonger zijn dan 60 jaar, kunnen doen indien ze op dit moment geen regelmatig contact met een medisch specialist hebben?3
 • Vraag 7
  Wat gaat u doen om te borgen dat alle kwetsbaren via de huisarts een herhaalprik kunnen krijgen?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2022Z12293
Volledige titel: Herhaalprikken voor mensen onder de zestig jaar