Kamervraag 2022Z12148

Het artikel 'Bedrijfsleven waarschuwt tegen sleutelrol China in energietransitie'

Ingediend 15 juni 2022
Indiener Silvio Erkens (VVD)
Onderwerpen energie natuur en milieu
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2022Z12148.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het artikel «Bedrijfsleven waarschuwt tegen sleutelrol China in energietransitie»?1
 • Vraag 2
  Bent u van mening dat een grote afhankelijkheid van China voor onze energievoorziening van de toekomst onwenselijk is?
 • Vraag 3
  Wat doet u nu al, zowel in nationaal als in Europees verband, om deze afhankelijkheid te verminderen?
 • Vraag 4
  Hoe gaat u ervoor zorgen dat de waardeketens van duurzame energieproductie in Nederland en Europa terecht komen? Welke lessen trekt u uit het verleden?
 • Vraag 5
  Hoe apprecieert u hierbij joint ventures met Chinese bedrijven, zoals Boskalis deed in het genoemde artikel? Is dit volgens u wenselijk of juist niet?
 • Vraag 6
  Welke duurzame energieproductie waardeketens zou u in de toekomst graag in Nederland zien terechtkomen?
 • Vraag 7
  Hoe ziet u de verhouding tussen Nederlandse gasproductie van kleine velden en gasverbruik en bent u van mening dat we moeten zorgen dat dit zo gelijk mogelijk naar nul dient af te nemen?
 • Vraag 8
  Wanneer komt u met de toegezegde onafhankelijkheidsmonitor naar de Kamer?
 • Vraag 9
  Neemt u ook het benodigde grondstoffenverbruik en de relevante waardeketens voor de energietransitie mee in de onafhankelijkheidsmonitor?
 • Mededeling - 23 juni 2022

  De vragen van het lid Erkens (VVD) over het artikel «Bedrijfsleven waarschuwt tegen sleutelrol China in energietransitie» (kenmerk 2022Z12148) kunnen helaas niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord. Reden hiervoor is dat er nog nadere interdepartementale afstemming vereist is. Ik zal uw Kamer zo spoedig mogelijk de antwoorden op de vragen doen toekomen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2022Z12148
Volledige titel: Het artikel 'Bedrijfsleven waarschuwt tegen sleutelrol China in energietransitie'