Kamervraag 2022Z11779

Het bericht ‘Vlissingen en Velsen eerste mega-opvanglocaties voor vluchtelingen’

Ingediend 10 juni 2022
Indiener Wybren van Haga (Groep Van Haga)
Onderwerpen migratie en integratie organisatie en beleid tijdelijk verblijf
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2022Z11779.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «Vlissingen en Velsen eerste mega-opvanglocaties voor vluchtelingen»?1
 • Vraag 2
  Kunt u toelichten hoe de keuzes voor Vlissingen, Velsen en Den Haag tot stand zijn gekomen?
 • Vraag 3
  Zijn de besluiten voor mega-opvanglocaties in samenspraak genomen met de desbetreffende gemeenten?
 • Vraag 4
  Kunt u uitleggen waarom ervoor gekozen is asielzoekers op cruiseschepen op te vangen? Is er gekeken naar sobere alternatieven?
 • Vraag 5
  Wat zijn de kosten voor deze mega-opvanglocaties en hoe wordt het gefinancierd?
 • Vraag 6
  Waarom is het besluit genomen om mega-opvanglocaties in het leven te roepen? Is hierbij rekening gehouden met de leefbaarheid en sociale veiligheid van asielzoekers, maar ook met die van de omgeving?
 • Vraag 7
  Bent u het eens dat mega-opvanglocaties de druk op directe omgeving, en daarmee op de zorg, woningmarkt, sociale cohesie, veiligheid en andere voorzieningen, opvoeren?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2022Z11779
Volledige titel: Het bericht ‘Vlissingen en Velsen eerste mega-opvanglocaties voor vluchtelingen’