Kamervraag 2022Z11644

Het bericht 'Formule E-coureurs hopen op race in Eindhoven'

Ingediend 9 juni 2022
Indiener Rudmer Heerema (VVD)
Onderwerpen cultuur en recreatie sport
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2022Z11644.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «Formule E-coureurs hopen op race in Eindhoven»?1
 • Vraag 2
  Op welke manier heeft het kabinet contact onderhouden met de CEO van de Formule-E, Jamie Reigle, na het ondertekenen van de ondersteuningsbrief?
 • Vraag 3
  Kunt u aangeven of het Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport nog steeds betrokken is bij het overleg, aangezien het kabinet heeft aangegeven graag betrokken te blijven bij overleggen met de initiatiefnemers van de Formule E? Zo ja, wat is de rol van het ministerie in deze fase?
 • Vraag 4
  Is bekend aan welke eisen Nederland moet voldoen om een plek op de racekalender te krijgen?
 • Vraag 5
  Kunt u aangeven wat er vanuit de overheid nodig is om de Formule-E race in Nederland te kunnen laten plaatsvinden? En zijn er ook andere Nederlandse steden geïnteresseerd in het organiseren van de Formule-E?
 • Vraag 6
  Is er interdepartementaal overleg tussen de Ministeries van Infrastructuur & Waterstaat en Economische Zaken & Klimaat over de Formule-E? Zo ja, op welke wijze is dit ingericht om de organisatie van Formule E in Nederland tot een succes te maken? Zo nee, kunt u dit overleg starten om te voorkomen dat er extra overleg nodig is op het moment dat de organisatie van de Formule E groen licht geeft?
 • Vraag 7
  Welke andere topsportevenementen zou het kabinet in de komende drie jaren naar Nederland willen halen? Op welke wijze wordt dat vanuit betrokken ministeries georganiseerd? Heeft uw ministerie hierin de leiding en een coördinerende rol?
 • Vraag 8
  Kunt u de Kamer een stand van zakenbrief over topsportevenementen sturen?
 • Vraag 9
  Kunt u deze vragen voor het commissiedebat Sportbeleid d.d. 29 juni 2022 beantwoorden?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2022Z11644
Volledige titel: Het bericht 'Formule E-coureurs hopen op race in Eindhoven'