Kamervraag 2022Z11642

Centric en de mogelijkheid en wenselijkheid een enquête te houden

Ingediend 9 juni 2022
Beantwoord 5 september 2022 (na 88 dagen)
Indiener Pieter Omtzigt (Lid Omtzigt)
Beantwoord door Hanke Bruins Slot (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA), Dilan Yeşilgöz-Zegerius (minister justitie en veiligheid) (VVD)
Onderwerpen economie ict
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2022Z11642.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20212022-3895.html
 • Vraag 1
  Heeft u kennisgenomen van het opstappen van de top van Centric na een conflict met eigenaar Sanderink?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Heeft u kennisgenomen van het voornemen van de opgestapte bestuursleden naar de ondernemingskamer te stappen in verband met wanbeheer?

  Ja.

 • Vraag 3
  Heeft u gezien dat DNB afscheid genomen heeft van Centric?

  Ja. Overigens heb ik begrepen dat de DNB bezig is met een nieuwe aanbesteding en om praktische redenen in de tussentijd van de dienstverlening door Centric gebruik blijft maken.

 • Vraag 4
  Deelt u de mening dat er redenen van openbaar belang zijn een enquête te houden naar de onderneming Centric, aangezien er vele misstanden zijn, zoals o.a. opgetekend in het boek «Er is er hier maar een de baas, de ontspoorde macht van Gerard Sanderink» van Angelique Kunst?

  Het OM was al bekend met de signalen over aanhoudende onrust binnen de onderneming en is een verkennend onderzoek gestart teneinde te beoordelen of een verzoek bij de Ondernemingskamer zal worden gedaan tot het instellen van een onderzoek als bedoeld in 2:345 lid 2 BW. Op de uitkomsten van dit verkennend onderzoek kan ik niet vooruitlopen.

 • Vraag 5
  Bent u bereid aan de advocaat-generaal bij het gerechtshof te Amsterdam, die krachtens artikel 2:345 lid 2 BW de bevoegdheid heeft een enquête in te stellen om redenen van openbaar belang, mede te delen dat u die opvatting heeft?

  Zie antwoord vraag 4.

 • Vraag 6
  Kunt u deze vragen zo spoedig mogelijk beantwoorden?

  Excuses dat het beantwoorden niet eerder is gelukt. De afstemming met betrokken partijen heeft langer geduurd dan verwacht.

 • Mededeling - 30 juni 2022

  Hierbij deel ik u, mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, mede dat de schriftelijke vragen van het lid Omtzigt (Omtzigt), van uw Kamer aan de Minister van Justitie en Veiligheid over Centric en de mogelijkheid en wenselijkheid een enquête te houden (ingezonden 9 juni 2022) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie is ontvangen. Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2022Z11642
Volledige titel: Centric en de mogelijkheid en wenselijkheid een enquête te houden
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20212022-3895
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Omtzigt inzake Centric en de mogelijkheid en wenselijkheid een enquête te houden