Kamervraag 2022Z11642

Centric en de mogelijkheid en wenselijkheid een enquête te houden

Ingediend 9 juni 2022
Indiener Pieter Omtzigt (Lid Omtzigt)
Onderwerpen economie ict
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2022Z11642.html
 • Vraag 1
  Heeft u kennisgenomen van het opstappen van de top van Centric na een conflict met eigenaar Sanderink?1
 • Vraag 2
  Heeft u kennisgenomen van het voornemen van de opgestapte bestuursleden naar de ondernemingskamer te stappen in verband met wanbeheer?
 • Vraag 3
  Heeft u gezien dat DNB afscheid genomen heeft van Centric?
 • Vraag 4
  Deelt u de mening dat er redenen van openbaar belang zijn een enquête te houden naar de onderneming Centric, aangezien er vele misstanden zijn, zoals o.a. opgetekend in het boek «Er is er hier maar een de baas, de ontspoorde macht van Gerard Sanderink» van Angelique Kunst?
 • Vraag 5
  Bent u bereid aan de advocaat-generaal bij het gerechtshof te Amsterdam, die krachtens artikel 2:345 lid 2 BW de bevoegdheid heeft een enquête in te stellen om redenen van openbaar belang, mede te delen dat u die opvatting heeft?
 • Vraag 6
  Kunt u deze vragen zo spoedig mogelijk beantwoorden?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2022Z11642
Volledige titel: Centric en de mogelijkheid en wenselijkheid een enquête te houden