Kamervraag 2022Z11640

Het bericht ‘Directie IT-bedrijf Centric stapt op na conflict met eigenaar Sanderink’.

Ingediend 9 juni 2022
Indiener Queeny Rajkowski (VVD)
Onderwerpen economie ict
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2022Z11640.html
  • Vraag 1
    Bent u bekend met het bericht «Directie IT-bedrijf Centric stapt op na conflict met eigenaar Sanderink»1?
  • Vraag 2
    Kan het opstappen van de complete uitvoerende directie van het IT-bedrijf Centric, de onrust en het jarenlange interne conflict gevolgen hebben voor de continuïteit van de dienstverlening aan de rijksoverheid? Zo ja, welke gevolgen kan dit hebben voor de dienstverlening? Wilt u in uw beantwoording ook gemeenten meenemen, aangezien Centric een grote leverancier is voor gemeenten? Zo nee, waarom niet?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2022Z11640
Volledige titel: Het bericht ‘Directie IT-bedrijf Centric stapt op na conflict met eigenaar Sanderink’.