Kamervraag 2022Z11527

De uitspraak van de ombudsman van de publieke omroepen dat de omroep Ongehoord Nederland in publicaties de Journalistieke Code van de NPO heeft geschonden

Ingediend 8 juni 2022
Beantwoord 29 juni 2022 (na 21 dagen)
Indiener Mohammed Mohandis (PvdA)
Beantwoord door Gunay Uslu (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (D66)
Onderwerpen cultuur en recreatie media
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2022Z11527.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20212022-3333.html
 • Vraag 1
  Wat kan de NPO ondernemen, nu de Ombudsman van de NPO oordeelt dat ON nepnieuws verspreidt en bijdraagt aan discriminatie, op een manier die niets met journalistiek heeft te maken?1

  Zie het antwoord op vraag 8 tot en met 11.

 • Vraag 2
  In hoeverre past dit soort berichtgeving binnen de publieke mediaopdracht van de publieke omroepen, zoals de wet deze formuleert?

  Zie het antwoord op vraag 10.

 • Vraag 3
  Bestaat een risico dat dit rapport zomaar gaat verdwijnen in een la? Zo nee, welke consequenties verbindt u aan dit ongekend harde oordeel?

  De NPO is nu eerst aan zet om op basis van het rapport een oordeel te vormen. Ik verwijs naar het antwoord op vraag 11.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2022Z11527
Volledige titel: De uitspraak van de ombudsman van de publieke omroepen dat de omroep Ongehoord Nederland in publicaties de Journalistieke Code van de NPO heeft geschonden
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20212022-3333
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Mohandis over de uitspraak van de ombudsman van de publieke omroepen dat de omroep Ongehoord Nederland in publicaties de Journalistieke Code van de NPO heeft geschonden