Kamervraag 2022Z11316

De marktwerking in de eerstelijnszorg

Ingediend 7 juni 2022
Indiener Maarten Hijink (SP)
Onderwerpen economie organisatie en beleid overige economische sectoren zorg en gezondheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2022Z11316.html
 • Vraag 1
  Wat is uw reactie op het bericht «Haal de eerste lijn uit bereik van de Mededingingswet»?1
 • Vraag 2
  Bent u het ermee eens dat eerstelijnszorg niet moet worden gezien als een op de markt te verhandelen product?
 • Vraag 3
  Bent u het ermee eens dat eerstelijnszorgaanbieders niet moeten worden gezien als ondernemers die met elkaar dienen te concurreren, maar juist als aanbieders van essentiële zorg waarbij samenwerking van groot belang is?
 • Vraag 4
  Bent u het ermee eens dat de mededingingswet vooral in de weg staat van de samenwerking tussen eerstelijnszorgaanbieders?
 • Vraag 5
  Bent u bereid om de eerstelijnszorg aan te merken als een dienst van algemeen economisch belang?
 • Vraag 6
  Zo neen, bent u dan bereid onderzoek te laten doen onder de eerstelijnszorg wat men vindt van het plan om de eerstelijnszorg aan te merken als een dienst van algemeen economisch belang als manier om de aan de marktwerking verbonden bureaucratie en onzekerheid terug te dringen?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2022Z11316
Volledige titel: De marktwerking in de eerstelijnszorg