Kamervraag 2022Z11297

De Bilderberg-conferentie

Ingediend 7 juni 2022
Beantwoord 28 juni 2022 (na 21 dagen)
Indiener Wybren van Haga (Groep Van Haga)
Beantwoord door Wopke Hoekstra (viceminister-president , minister buitenlandse zaken) (CDA), Mark Rutte (minister-president , minister algemene zaken) (VVD)
Onderwerpen internationaal internationale samenwerking
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2022Z11297.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20212022-3294.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «Willem-Alexander met Rutte en Hoekstra bij Bilderberg-conferentie»1 en het wel «zeer openhartige» optreden van de Minister-President over deze bijeenkomst2?

  Ja.

 • Vraag 2
  Klopt het dat de Koning, de Minister-President en de Minister van Buitenlandse Zaken naar Washington zijn afgereisd voor de 68e editie van de Bilderberg-conferentie? Zo ja, met welk mandaat zijn zij naar Washington gevlogen?

  Ja. De uitnodigingen zijn verstuurd aan de Minister-President van Nederland, de Minister van Buitenlandse Zaken van Nederland en Zijne Majesteit de Koning.

 • Vraag 3
  Wat is er op de Bilderberg-conferentie besproken? Kunt u een gedetailleerd antwoord geven.

  Zoals ook aangegeven in de beantwoording op de vragen van het lid van Houwelingen vallen de besprekingen tijdens de conferentie onder de Chatham House Rules om zo een open uitwisseling van ideeën en meningen te bevorderen. Door deel te nemen heb ik dat aanvaard.

 • Vraag 4
  Welke beslissingen zijn er op de Bilderberg-conferentie genomen? Kunt u een gedetailleerd antwoord geven?

  Zie het antwoord op vraag 3. Op de Bilderberg-conferentie worden geen besluiten genomen.

 • Vraag 5
  Heeft de Nederlandse belastingbetaler meebetaald aan de trip van de Nederlandse delegatie? Kunt u in uw beantwoording een totaal kostenplaatje van uw geheimzinnige reis opnemen?

  De kosten voor reis- en/of verblijf komen voor leden van de regering voor Rijksrekening. De totale kosten van mijn deelname betroffen € 8.837,99. Deze kosten vormen ook onderdeel van de regeling «

 • Vraag 6
  Op welke wijze heeft de Nederlandse kiezer invloed bij deze ondemocratische politieke bijeenkomst? Kunt u een gedetailleerd antwoord geven?

  De kiezer heeft de leden van de Tweede Kamer gekozen. De leden van de Tweede Kamer mandateren de leden van het kabinet, om ze vervolgens ook ter verantwoording te kunnen roepen.

 • Vraag 7
  Deelt u de mening dat het niet meer van deze tijd is dat een klein groepje welgestelden uit het bedrijfsleven, politiek, wetenschap, media en de financiële wereld over ons denkt te kunnen beslissen? Zo neen, waarom niet?

  Ik herken mij niet in het door u geschetste beeld van deze conferentie.

 • Vraag 8
  Heeft u de bereidheid om volledige transparantie te verschaffen over de Bilderberg-conferentie? Zo neen, dan de klemmende oproep om geen Nederlandse delegaties af te vaardigen.

  Zie het antwoord op vraag 3.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2022Z11297
Volledige titel: De Bilderberg-conferentie
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20212022-3294
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Van Haga over de Bilderberg-conferentie